سرمایه گذاری در کانادا

11

مه
2016

زهرا وفایی

Posted By : کاناداهوم/ 0

تیم بسیار قوی و مسلط کاناداهوم خیال منو از بابت گرفتن ویزا سرمابه گذاری خودم و همسرم راحت کرد و خوشحالم که با این گروه کار کردم. باز هم از تمام زحماتتون تشکر می‌کنم