از ابتدای سال 2015 برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا، روش اکسپرس انتری راه اندازی شده است. اکسپرس اینتری سیستم مهاجرت به کانادا را کاملا تغییر داد و پس از راه اندازی سیستم اکسپرس اینتری برای مهاجرت به کانادا، بسیار از متقاضیان که قبلا از روش معمول مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال اقدام میکردند پشت درهای بسته ماندند. در حال حاضر اداره مهاجرت کانادا هر ماه حداقل امتیاز فرد انتخاب شده جهت اخذ اقامت دائم کانادا را اعلام میکند. در صورتی که قصد اخذ اقامت دائم کانادا از طریق یکی از برنامه های اکسپرس انتری دارید، کاناداهوم آماده ارائه خدمات به شما میباشد.

تغییرات شرایط اکسپرس اینتری

۱- پیشنهاد شغلی معتبر:

از ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶:

پیشنهاد شغلی معتبردرصورتی که درگروه طبقه بندی مشاغل کانادا در گروه 00 باشد، ۲۰۰ امتیار خواهد داشت

0011 قانونگذاران

0012 مدیران و مقامات ارشد

0013 مدیران ارشد – مالی، ارتباطات و سایر خدمات کسب و کار

0014 مدیران ارشد – بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و جامعه و سازمان های ممبرشیپ

0015 مدیران ارشد – تجارت، رادیو و تلویزیون و سایر خدمات طبقه بندی نشده در جای دیگر است.

0016 مدیران ارشد – ساخت و ساز، حمل و نقل، تولید و آب و برق

 • پیشنهاد شغلی معتبر در صورتی که در گروه طبقه بندی مشاغل کانادا در گروهی به غیر از 00 باشد، ۵۰ امتیاز خواهد داشت.

۲- تجربه تحصیل در کانادا

از تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶، امتیاز اضافی برای متقاضیانی که در کانادا تحصیل کرده اند وجود دارد. این امتیازات در سیستم اکسپرس اینتری به شرح زیر است.

 • ۰ امتیاز اگر متقاضی در دوره های دبیرستان تحصیل کرده باشد
 • ۱۵ امتیاز اگر متقاضی در یکی از دوره های پس از بیرستان بین یک تا دو سال تحصیل کرده است.
 • ۳۰ امتیاز اگر متقاضی یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
 • در دوره پس از دبیرستان که سه سال و بیشتر بوده است.
 • فارغ التحصیلی از دوره فوق لیسانس یا دوره کاربردی برای ورود به کار که در گروه مشاغل در گروه A بوده و برای آن دریافت مجوز از یکی از ارگان ها الزامی باشد
 • در دوره دکتری در کانادا فارغ التحصیل شده باشید

پیش از این، در سیستم اکسپرس اینتری کانادا هیچ امتیاز اضافی برای متقاضیانی که در کانادا تحصیل کرده بودند وجود نداشت. این تغییرات نتیجه مثبتی در شانس متقاضیان برای پذیرفته شدن و به دست آوردن حداقل امتیاز لازم خواهد داشت.

۳- افزایش مهلت برای اقدام پس از دریافت دعوتنامه. این مهلت از ۶۰ روز به ۹۰ روز افزایش پیدا کرد و هم اکنون اگر متقاضی دعوتنامه یا همان ITA را دریافت کند ۹۰ روز فرصت خواهد داشت تا درخواست خود را برای دریافت اقامت دائم ارسال نماید.

از طریق سیستم اکسپرس، مهاجرین متقاضی مهاجرت به کانادا برای روش های مهاجرتی زیر انتخاب میشوند:

 • Federal Skilled Worker Program
 • Federal Skilled Trade Program
 • Canadian Experience Class
 • Provincial Nominee Program

موارد امتیاز آور در سیستم اکسپرس اینتری:

 • فاکتورهای انسانی و مهارتی
 • فاکتورهای مرتبط با فرد همراه متقاضی اصلی
 • فاکتورهای مرتبط با استان یا نامه پیشنهاد شغلی