استان نوا اسکوشیا روش جدیدی برای مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۵ اعلام کرده است که جایگزین روش قبلی اعلام شده در سال ۲۰۱۴ خواهد شد. در این روش که ‘Nova Scotia Demand: Express Entry’ نامیده شده است در سال ۲۰۱۵ به تعداد ۱۰۵۰ مهاجر جدید را خواهد پذیرفت. مهاجرین باید از نظر مهارتی در سطح بالا بوده و در گروه کاری A یا B یا 0 باشند و تحصیلات بالای دیپلم داشته و تمایل خود را برای اقدامت در نوا اسکوشیا نشان دهند. استان نوا اسکوشیا در این روش از سیستم اکسپرس اینتری مهاجرین مورد نظر خود را انتخاب خواهد کرد. هدف از ایجاد این طرح جذب سریع مهاجرین جهت کمک به نیروی کار این استان ذکر شده است.

لذا اگر علاقه مند به مهاجرت به کانادا هستید همین امروز اقدام کنید. مشاورین رسمی و عضو سازمان مشاورین رسمی مهاجرت به کانادا ICCRC در کاناداهوم آماده ارائه مشاوره هستند.

تماس با کاناداهوم