برنامه انتخاب استانی نوا اسکوشیا: طرح کارآفرینی فارغ التحصیلان بین‌المللی

برنامه مهاجرت به نوااسکوشیا از طریق طرح کارآفرینی فارغ التحصیلان بین المللی (IGE) مختص فارغ التحصیلان نوا اسکوشیا سال های اخیر موسسات آموزش عالی نوا اسکوشیا می باشد که از قبل، کسب و کاری را در استان راه اندازی کرده یا خریداری نموده اند.

این طرح مبتنی بر سیستم ابراز علاقمندی (EOI) عمل می کند که در آن داوطلبین یک EOI ارائه نموده و سپس بر اساس معیارهای مدنظر به آن امتیاز تخصیص داده می شود. داوطلبینی که بالاترین رتبه را دارند، از طریق NSNP دعوت به اپلای می شوند. هدف از طرح IGE، فارغ التحصیلان بین المللی است که قصد اقامت دائم در استان و مالکیت و مدیریت فعالانه ی کسب و کاری در نوا اسکوشیا را دارند.

این صفحه، موضوعات زیر را در بر می گیرد:

 • فرآیند انتخاب (Nomination)
 • حداقل معیارهای مدنظر
 • معیارهای EOI
 • افرادی که نمی توانند اپلای نمایند

فرآیند انتخاب داوطلبین

فرآیند انتخاب، 4 مرحله دارد.

مرحله 1: ثبت درخواست EOI برای استان نوا اسکوشیا

مهاجران آینده باید تمایل خود به راه اندازی یک کسب و کار و اقامت در نوا اسکوشیا را از طریق  کامل نمودن یک EOI به شکل یک نظرسنجی کوتاه آنلاین نشان دهند. در این نظرسنجی، داوطلبین اطلاعات مورد نیاز درباره ی سابقه ی کار خود، مهارت زبان، سطح تحصیلات، سن، سازگاری و کسب و کار را ارائه می نمایند. فقط متقاضیانی که حداقل معیارهای مدنظر را دارند قادر به ثبت یک EOI می باشند. داوطلبین بر اساس یک ماتریس امتیاز مطابق با پروفایلشان ارزیابی شده و سپس بر اساس آن امتیازی به آنها تعلق گرفته و به بانک اطلاعاتی EOI اضافه می شوند. EOI ها می توانند حداکثر یک سال از تاریخ دریافت در بانک اطلاعاتی باقی بمانند. اگر EOI در طول این مدت انتخاب نشود، ازبانک اطلاعاتی حذف خواهد شد. بعد از این زمان، داوطلب در صورت تمایل باید یک EOI جدید ثبت نماید. اگر داوطلبان بعد از ثبت EOI بتوانند امتیاز بیشتری کسب کنند، باید یک EOI جدید ارائه نمایند.

مرحله ی 2: دعوت به اپلای

متقاضیان دارای امتیاز بالا از طریق اداره مهاجرت نوا اسکوشیا (NSOI) مطلع می شوند که قرار است برای ارائه ی یک درخواست رسمی به برنامه ی استانی نوا اسکوشیا (NSNP9 دعوت شوند. درخواست های کامل از افراد دعوت شده دریافت شده و سپس توسط NSOI مورد ارزیابی قرار می گیرند.

درخواست های کامل باید موارد زیر را در بر گیرند:

 • یک فرم درخواست کامل (ظرف 90 روز از تاریخ صدور دعوت نامه ی ITA ارائه شوند)
 • همه ی مستندات مرتبط (ظرف 90 روز از تاریخ صدور دعوت نامه ی ITA ارائه شوند)
 • یک گزارش از دیدگاه حسابرسی و یک گزارش تک منظوره که هر دو آنها باید توسط یکی از تاییدکنندگان خدمات حسابرسی که از سوی NSOI تعیین شده اند، آماده شده باشند. (ظرف 90 روز از تاریخ صدور دعوت نامه ی ITA ارائه شوند)
 • توجه: داوطلب باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور ITA، اداره ی مهاجرت نوا اسکوشیا را از اینکه کدام تاییدکننده ی خدمات حسابرسی را انتخاب کرده است، مطلع نماید.

مرحله 3: مصاحبه ی حضوری و درخواست انتخاب

بعد از ارزیابی متقاضی و انطباق با معیارهای برنامه، برای مصاحبه ی حضوری با یکی از مقامات رسمی NSOI، با متقاضی تماس گرفته خواهد شد. همه ی مصاحبه ها در محل نوا اسکوشیا برگزار می شود و انتظار می رود که ظرف 15 روز کاری از زمانی که با داوطلب تماس گرفته می شود، مصاحبه انجام شود. مصاحبه شامل یک بازدید از کسب و کار واجد شرایط نیز خواهد شد. مصاحبه های ناموفق یا عدم حضور در مصاحبه ظرف 15 روز مشخص شده، منجر به بسته شدن درخواست خواهد شد.

اگر مامور NSOI که مسئول ارزیابی درخواست است، اطمینان حاصل کند که داوطلب همه ی معیارهای برنامه را برآورده می کند و هیچ دلیلی برای جلوگیری از انتخاب او وجود نداشته باشد، فرد از طریق برنامه ی NSNP نوااسکوشیا، برای اقامت دائم کانادا انتخاب خواهد شد.

مرحله 4: اپلای برای اقامت دائم کانادا

بعد از انتخاب، متقاضی ظرف 6 ماه برای وضعیت اقامت دائم به سازمان IRCCدرخواست خواهد داد. داوطلبین باید توجه داشته باشند که انتخاب NSNP الزامات به معنی تضمین اخذ ویزای اقامت دائم نمی باشد. در صورتی که درخواست توسط دفتر ویزا تایید شود، برای داوطلب یک تاییدیه اقامت دائم صادر خواهد شد. سپس باید ظرف 30 روز کاری، کپی تاییدیه را به اداره ی مهاجرت نوا اسکوشیا ارائه نماید.

حداقل معیارهای مورد نیاز

حداقل معیارهای لازم برای متقاضیان

متقاضی برای اینکه واجد شرایط برنامه ی کارآفرینی NSNP باشد، باید:

 • یک دوره ی دیپلمای فنی حرفه ای یا مدرک دانشگاهی تمام وقت حداقل 2 ساله را از یکی از دانشگاه ها یا کالج های معتبر در نوا اسکوشیا گذرانده باشد.
 • در طول دوره ی تحصیلی به صورت تمام وقت در نوا اسکوشیا ساکن بوده باشد.
 • علاقه ی واقعی به سکونت دائم در نوا اسکوشیا داشته باشد.
 • حداقل به مدت یکسال مداوم قبل از ارائه ی EOI مالکیت و مدیریت کسب و کاری در نوا اسکوشیا را داشته باشد.
 • نمایش مهارت کافی انگلیسی یا فرانسه که توسط آژانس تایید شده ی آزمون زبان تایید شده باشد.
 • مهارت کافی زبان بر حسب CLB 7 در هر 4 بخش (شنیدار، گفتار، نوشتار و خواندن) در نظر گرفته می شود.
 • موارد زیر تست های معتبر زبان هستند:
 • انگلیسی
 • آزمون عمومی CELPIP (برنامه شاخص تسلط بر زبان انگلیسی کانادا)
 • آزمون عمومی زبان انگلیسی بین المللی (آیلتس)
 • فرانسه
 • آزمون (TEF)
 • تست های زبان باید ظرف دو سال از تاریخ ارائه ی EOI اخذ شده باشند.
 • حداقل 21 سال داشته باشد.
 • در زمان ارائه ی درخواست به NSOI دارای یک مجوز کار پس از تحصیل معتبر باشد.
 • مالکیت 100% سهام کسب و کار را داشته باشد و مشارکت فعال و مداومی در مدیریت روزانه و جهت گیری کسب و کار انجام دهد.
 • نشان دهد که از کسب و کار درآمدی دریافت کردند
 • این درآمد باید حداقل حدنصاب سطح درآمد (LICO) تعریف شده توسط سازمان آمار کانادا را برآورده نماید.

حداقل شرایط کسب و کار

به منظور اینکه کسب و کار واجد شرایط برنامه ی کارآفرینی باشد، باید معیارهای زیر را برآورده نماید:

 • با اهداف شغلی شروع شده باشند، کسب و کارهایی که صرفا با هدف مهاجرت شکل گرفته اند، واجد شرایط نیستند.
 • نیازمندی های قانونی حوزه ای که در آن فعالیت می کند را برآورده نماید.
 • نهادی برای سودرسانی باشد که هدف اصلی آن کسب درآمد از طریق فروش کالا یا خدمات می باشد.
 • کسب و کار باید طبق زیربخش 400 (2) از قانون 1985 مالیات بر درآمد کانادا، به عنوان یک تاسیسات دائمی تعریف شود.
 • کسب و کار صرف نظر از درآمد ها یا سایر مالیات هایی که باید در سایر حوزه های قضایی به عنوان درآمد کسب شده از سایر فعالیت های کسب و کار بپردازد، موظف است در نتیجه ی استقرار یک تاسیسات دائم در نوا اسکوشیا نیز مالیات درآمد در درآمدهای کسب شده را پرداخت نماید.
 • متقاضی به طور فعال از خود محل کسب و کار آنجا را مدیریت نماید.
 • پتانسیل سودرسانی اقتصادی برای استان نوا اسکوشیا را داشته باشد.

سایر شرایط راه اندازی یک کسب و کار

در صورت راه اندازی کسب و کار، متقاضی باید:

 • حداقل یک فرصت شغلی تمام وقت (یا معادل آن) را برای یکی از شهروندان یا ساکنان دائم کانادا در نوا اسکوشیا (غیرفامیل) ایجاد نماید. این موقعیت باید:
 • شغلی بالاتر از هر گونه شغلی که در حال حاضر توسط متقاضی تایید شده، پر شده باشد.
 • در ارتباط مستقیم با کسب و کار متقاضی باشد.
 • نرخ رایج دستمزد در استان را برآورده نماید.

سایر شرایط جانشینی کسب و کار

در صورت خرید یکی از کسب و کارهایی که قبلا در نوا اسکوشیا موجود بوده است، باید شرایط زیر رعایت شوند:

 • کسب و کار باید در مدت 5 سال گذشته توسط یک مالک اداره شده باشد.
 • متقاضی باید استخدام کارکنان قبلی را مطابق با شرایط و ضوابط قبلی با حفظ دستمزد ها و شرایط استخدام انجام دهد.

ماتریس امتیازدهی اظهارنامه علاقمندی (EOI)

بعد از ثبت اظهار علاقمندی (EOI)، برای داوطلبینی که بر اساس 6 فاکتور: مهارت های زبان، سطح تحصیلات، سابقه ی کار، سن، سازگاری و اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا  با کسب و کارهای نوا اسکوشیا سازگار هستند، یک ماتریس امتیازدهی تخصیص داده می شود.

داوطلبین برای اینکه بتوانند یک EOI ارائه نمایند، باید حداقل امتیاز لازم برای هر یک از فاکتورها را کسب نمایند.

فاکتور انتخاب امتیازات
مهارت زبان حداکثر 35 امتیاز
سطح تحصیلات حداکثر 25 امتیاز
سابقه کار حداکثر 15 امتیاز
سن حداکثر 10 امتیاز
سازگاری حداکثر 10 امتیاز
اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا حداکثر 10 امتیاز
مجموع حداکثر 105 امتیاز

 

فاکتور 1: مهارت زبان

اولین زبان رسمی امتیازات
  گفتار شنیدار خواندن نوشتار کل
CLB 9 یا بالاتر 7 7 7 7 28
CLB 8 6 6 6 6 24
CLB 7 5 5 5 5 20
کمتر از CLB 5 فاقد صلاحیت

 

زبان رسمی دوم امتیازات
حداقل CLB سطح 5 در هر 4 مهارت زبان 7

 

فاکتور 2: تحصیلات

سطح تحصیلات امتیازات
کمتر از یک دیپلمای فنی حرفه ای نوا اسکوشیا فاقد صلاحیت
گذراندن یک دوره ی فنی حرفه ای دو ساله در نوا اسکوشیا 12
گذراندن یک مدرک یا دیپلمای تکملی سه ساله یا بیشتر در نوا اسکوشیا 15
دو یا بیش از دو مدرک یا دیپلمای تحصیلات تکمیلی کانادا (حداقل یکی از آنها باید یک دوره ی سه ساله از یکی از موسسات نوا اسکوشیا باشد) 17
مدرک دانشگاهی مقطع ارشد در نوا اسکوشیا 22
گذراندن یک مدرک تخصص ورود به حرفه در نوا اسکوشیاحرفه باید با مدرک مرتبط باشد و :

 • یکی از مشاغل سطح A در لیست NOC 2011
 • توسط یکی از نظام های استانی مجوز داده شده باشد.
22
مدرک دانشگاهی مقطع دکترا از نوا اسکوشیا 25

 

فاکتور 3: سابقه ی کار

سابقه ی کار امتیازات
کمتر از 3 سال سابقه ی کار در یکی از مشاغل سطح 0، A یا B طی 10 سال گذشته امتیازی تعلق نمی گیرد.
3 تا 5 سال سابقه ی کار در یکی از مشاغل سطح 0، A یا B طی 10 سال گذشته 10
بیشتر از 5 سال سابقه ی کار در یکی از مشاغل سطح 0، A یا B طی 10 سال گذشته 15

 

فاکتور 4: سازگاری

سازگاری امتیاز
سطح مهارت زبان همسر فردهمسر داوطلب در هر چهار مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی (گفتار، شنیدار، خواندن و نوشتار) دارای سطح مهارت CLB 4 باشد. 5
سابقه ی تحصیلات قبلی همسر داوطلب در نوا اسکوشیاهمسر داوطلب حداقل یک دوره ی تحصیلی تمام وقت (در یک دوره ی حداقل دو ساله) در سطح دبیرستان یا آموزش عالی را در نوا اسکوشیا گذرانده باشد. 5
سابقه ی کار قبلی همسر داوطلب در نوا اسکوشیاهمسر داوطلب حداقل یک سابقه ی کار تمام وقت یک ساله با استفاده از مجوز کار معتبر یا با داشتن مجوز کار در کانادا در نوا اسکوشیا داشته باشد. 5
داشتن بستگان در نوا اسکوشیاداوطلب یا همسر او، اقوام نزدیک داشته باشند که حداقل برای یک سال پیوسته شهروند کانادا یا ساکن دائم نوا اسکوشیا بوده باشند و سن آنها بالاتر از 19 سال باشد. فقط بستگان زیر مورد پذیرش هستند:

 • والدین
 • پدربزرگ و مادر بزرگ
 • برادر/خواهر
 • دایی/عمو/عمه/ خاله
 • خواهرزاده/ برادر زاده
5

 

فاکتور 5: سن

سن امتیاز
کمتر از 21 سال فاقد صلاحیت
21 تا 24 سال 5
25 تا 32 سال 7
33 تا 39 سال 10
40 تا 44 سال 7
45 تا 55 سال 5
56 سال به بالا 0

 

فاکتور 6: اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا

اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا امتیاز
کسب و کارهای صادراتی 5
مکان کسب و کار پیشنهاد در خارج از منطقه ی هالیفکس باشد. 5
جانشینی کسب و کار 5

شرایطی که متقاضیان مجاز به اپلای نمی باشند

متقاضیان فاقد صلاحیت

داوطلبین در صورتی فاقد صلاحیت در نظر گرفته می شوند که:

 • متقاضیان پناهندگی در کانادا باشند.
 • در کشوری که در حال حاضر ساکن آنجا هستند، به طور غیرقانونی زندگی کنند.
 • دستور اخراج آنها توسط IRCC یا آژانس خدمات مرزی کانادا صادر شده باشد.
 • ممنوع الورود به کانادا باشند.
 • سرمایه گذاران غیر فعال باشند (افرادی که بدون فعالیت و مشارکت در مدیریت روزانه ی کسب و کار و یا با مشارکت اندک قصد سرمایه گذاری در یکی از کسب و کارهای نوا اسکوشیا را دارند).
 • وضعیت اقامت مشخصی نداشته باشند؛ این افراد تا زمانی که وضعیتشان مشخص نشود، واجد شرایط اپلای نیستند.

کسب و کارهای فاقد صلاحیت

کسب و کارهای زیر در این طرح غیرقابل قبول در نظر گرفته می شوند:

 • کسب و کارهایی که از راه دور انجام می شوند (از سایر مناطق کانادا یا از کشوری دیگر)
 • اجاره ملک، سرمایه گذاری و فعالیت های لیزینگ
 • مشاور املاک
 • ساخت و ساز/ توسعه/ کارگزاری/ کارگزاری بیمه یا کارگزاری کسب و کار؛ مگر اینکه متقاضی بتواند اثبات کند که پروژه اش در این حوزه، مزیت قانع کننده ای برای استان خواهد داشت.
 • سرویس های حرفه ای یا اپراتورهای خوداشتغال کسب و کار که نیازمند صدور مجوز یا تایید صلاحیت هستند.
 • پرداخت وام روزانه، نقد کردن چک، نقد کردن پول و دستگاه های خودپرداز
 • دلالی در بنگاه های رهنی
 • اتحادیه های اعتباری
 • کسب و کارهای خانگی؛ مگراینکه متقاضی بتواند اثبات کند که پروژه اش در این حوزه، مزیت قانع کننده ای برای استان خواهد داشت.
 • تعاونی ها
 • سرمایه گذاری در کسب و کاری که عمدتا برای دستیابی به درآمد سرمایه گذاری منفعل انجام می شود.
 • کسب و کارهای که در زمینه ی تولید، توزیع یا فروش محصولات یا خدمات جنسی یا ارائه ی فعالیت های مرتبط با خدمات جنسی فعالیت می کنند.
 • سرمایه گذاری مشترک بین NSNP و متقاضیان
 • هر نوع کسب و کار دیگری که از طریق انجمن به NSNP یا دولت نوا اسکوشیا آسیب برساند.