مهاجرت به نیوبرانزویک از طریق کارآفرینی

این گروه از برنامه های استانی نیوبرانزویک (New Brunswick Entrepreneurial Stream)، مختص به کارآفرینان خارجی است که علاقمند به مالکیت و مدیریت فعالانه ی کسب وکاری هستند که اقتصاد نیوبرانزویک کمک خواهد کرد. این طرح از طریق سیستم اظهار علاقمندی (EOI) عمل می کند. مرحله ی اول این فرآیند، ارائه ی یک EOI به دپارتمان آموزش و پرورش و نیروی کار بخش نیوبرانزویک است. بعد از بازبینی درخواست و ارزیابی مبتنی بر اساس شرایط مورد نیاز، بر اساس فاکتورهای مختلف به متقاضی یک امتیاز تخصیص داده می شود. داوطلبینی که بالاترین امتیاز را دریافت می کنند دعوت به ارائه ی یک درخواست به اداره ی مهاجرت نیوبرانزویک می شوند.

حداقل شرایط لازم

متقاضیان برای اینکه واجد شرایط باشند، باید:

 • بین 22 تا 55 سال داشته باشند.
 • دارای حداقل یک آموزش دوساله ی بعد از متوسطه باشند.
 • حداقل سطح مهارتشان در زبان فرانسه یا انگلیسی، CLB 5 باشد.
 • نشان دهند که قصد زندگی و راه اندزای کسب و کاری در نیوبرانزویک را دارند.
 • باید نقش مدیریت روزانه ی کسب و کار را به عهده داشته باشد.
 • یک طرح کسب و کار با تایید دولت نیوبرانزویک ارائه نماید که در آن نشان دهد کسب و کار چه منفعتی برای استان خواهد داشت.
 • دارایی خالصی معادل با 600 هزار دلار داشته باشد که 300 هزار دلار آن باید بی تاثیر از بدهی یا سایر تعهدات باشد.
 • در 3 سال از 5 سال اخیر، سابقه ی مدیریت و مالکیت کسب و کار (حداقل 33.3%) را داشته باشد.
 • در حداقل 5 سال از 7 سال اخیر، سابقه ی کار در سمت مدیریت ارشد را داشته باشد.
 • قصد داشته باشد در حین مالکیت و مدیریت یک کسب وکار محلی، به طور دائم در نیوبرانزویک زندگی کند.
 • یک مفهوم تجاری ارائه نماید که پتانسیل کسب و کار برای منفعت رسانی قابل توجه برای استان را نمایش دهد.
 • در معیارهای امتیازدهی منحصر به فرد نیوبرانزویک حداقل 65 امتیاز کسب نماید.

فاکتورهای انتخاب

اگر تمامی معیارهای واجد شرایط بودن (موارد ذکر شده در بالا) برآورده شوند و طرح کسب و کار نیز تایید شود، متقاضیان بر اساس فاکتورهای انتخاب زیر ارزیابی خواهند شد. متقاضیان در صورتی واجد شرایط این طرح تجاری خواهند بود که حداقل 65 امتیاز کسب نمایند.

فاکتور 1: سن

سن امتیازات
22-24 5
35-50 10
51-55 5

فاکتور 2: مهارت زبان

متقاضیان باید حداقل الزامات مهارت زبان کانادا (CLB) 5 در زبان انگلیسی یا فرانسه در هر چهار مهارت خواندن، نوشتار، شنیدار و گفتار را برآورده نمایند.

زبان رسمی اول امتیازات اعطا شد
گفتار شنیدار خواندن نوشتار
CLB 7 یا بالاتر 5 5 5 5
CLB 6 4 4 4 4
CLB 5 3 3 3 3
زبان رسمی دوم امتیازات
CLB 7 یا بالاتر 5
حداکثر امتیازات 25

فاکتور 3: تحصیلات

با توجه به سطح تحصیلات، به متقاضیان حداکثر 25 امتیاز تعلق می گیرد  باید دارای حداقل یک آموزش دو ساله بعد از متوسطه باشند.

سطح تحصیلات شرایط امتیازات
تحصیلات تکمیلیمقطع ارشد یا دکترا مدرک ارشد یا دکترا از یکی از کالج ها یا دانشگاه های آموزش عالی، بعد از گذراندن مقطع لیسانس 25
آموزش بعد از متوسطه مدرک دانشگاهی از یکی از کالج ها یا دانشگاه ها که دوره هایشان حداقل 3 ساله باشد. 20
آموزش بعد از متوسطه دیپلمای گذرانده شده در یک حرفه ی خاص که حداقل نیازمند گذراندن یک دوره ی تمام وقت 2 ساله باشد. 15

فاکتور 4: دارایی خالص شخصی

دارایی شخصی خالص متقاضی باید حداقل 600 هزار دلار باشد که 300 هزار دلار آن به صورت نقدی و بدون شامل شدن در بدهی یا سایر موارد باشد.اگرچه هیچ امتیازی به برآورده کردن الزامات حداقل دارایی شخصی تعلق نمی گیرد، متقاضیان باید بتوانند به دو سئوال زیر پاسخ بلی دهند:

 1. آیا کل دارایی شخصی فرد، 600 هزار دلار یا بیشتر از این مقدار می باشد؟
 2. آیا متقاضی دارای 300 هزار دلار دارایی شخصی می باشد که به سهولت قابل انتقال باشد و کاملا مجزا از بدهی و سایر این موارد باشد.

فاکتور 5: سابقه ی مالکیت یا مدیریت ارشد کسب و کار

متقاضیان بر اساس تعداد سالهایی که طی 5 سال گذشته، مالک کسب و کاری یا به عنوان مدیر ارشد در یک بیزنس مشغول به کار بوده باشند و همچنین بر اساس نوع سابقه ی مدیریتی، ارزیابی می شوند. بر اساس این ارزیابی، حداکثر 20 امتیاز به داوطلب اعطا خواهد شد.

سابقه ی مالکیت کسب و کار سال امتیاز
مالک کسب و کار (حداقل 33.3%)، که شخصا در فعالیت های روزانه و همچنین تصمیم گیری های اصلی مشارکت دارد و حداقل مسئول نظارت بر دو نفر از کارکنان می باشد. 10 سال طی 10 سال گذشته 20
6-9 طی 10 سال گذشته 18
3 سال طی 5 سال گذشته 15
سابقه مدیریت ارشد سال امتیازات
مدیر ارشد کسب و کار، که شخصا در فعالیت های روزانه و همچنین تصمیم گیری های اصلی مشارکت دارد و حداقل مسئول نظارت بر دو نفر از کارکنان می باشد. 10 سال طی 10 سال گذشته 20
6-9 طی 10 سال گذشته 18
3 سال طی 5 سال گذشته 15

فاکتور 6: طرح کسب و کار

تحت این برنامه ی کارآفرینی، همه ی داوطلبین باید همراه با درخواست خود، یک طرح کسب و کار ارائه نمایند. طرح کسب و کار یک مستند مکتوبی است که توضیح می دهد، آن کسب و کار چگونه فعالیت خواهد کرد.

در ایجاد یک طرح کسب و کار، داوطلب باید نشان دهد که تحقیقات گسترده ای انجام داده است و کلیه ی فاکتورهای اقتصادی، بازار و فرهنگی را در نظر گرفته است.

داوطلبین برای این فاکتور می توانند حداکثر 15 امتیاز دریافت نمایند. این طرح در دو فاز ارائه می شود:

 1. مفهوم کسب و کار که تا سقف 1500 کلمه می باشد و همراه با EOI
 2. طرح کسب و کار که همراه با درخواست ارائه می شود. طرح کسب و کار باید نشان دهد که آن کسب و کار، منافع اقتصادی برای نیوبرانزویک دارد و صرفا با هدف کسب سود از طریق ارائه ی خدمات یا محصولات فعالیت می کند. این طرح باید همراستا با مفهوم کسب وکاری که در مرحله ی EOI ارائه شده است.
اجزای طرح کسب و کار امتیازات
داوطب، 10 سال سابقه ی مالکیت کسب و کار یا مدیریت ارشد در حوزه یا صنعت مشابه را به نیوبرانزویک انتقال خواهد داد. 3
داوطلب کسب و کار جدیدی را تاسیس نموده یا یکی از کسب و کارهای موجود در یک صنعت کلیدی را خریداری خواهد نمود. 3
کسب و کار در خارج از شهر فدریشن، سنت جونیز و مونکتون واقع می شود. 3
مخارج مجاز، بیشتر از 500 هزار دلار باشد. 4
مخارج مجاز بین 351 تا 499 هزار دار باشد. 3
مخارج مجاز بین 250 تا 350 هزار دلار باشد. 2
داوطلب بازار هدف برای کسب و کار خود در نیوبرانزویک را شناسایی کرده است. وداوطلب از اساسنامه، قوانین، مقررات آگاهی دارد.

داوطلب منابع مربوط به کسب و کار را شناسایی کرده است.

*2
کسب و کار باعث افزایش تحقیقات، توسعه و تجاری سازی فنی شود. *2
کسب و کار دانش و مهارتی تخصصی را برای نیوبرانزویک به ارمغان آورد.
کسب و کار فعالیت های تجاری جدیدی را به نیوبرانزویک جذب نماید.
کسب و کار، نیوبرانزویک را به بازارهای جهانی و زنجیره ی ارزش متصل نماید.
حداکثر 15 امتیاز

فاکتور 7: امتیازات سازگاری برای همسر متقاضی

در صورتی که همسر فرد متقاضی در حال تحصیل یا کار در نیوبرانزویک باشد و حداقل الزامات مهارت زبان را برآورده کند، تا سقف 5 امتیاز ممکن است به داوطلب تعلق گیرد.

سازگاری همسر متقاضی امتیازات
یک دوره ی تحصیلی تمام وقت حداقل 1 ساله را در یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در نیوبرانزویک بعد از سن 17 سالگی و با یک مجوز کار معتبر گذرانده باشد. 5
حداقل 6 ماه به صورت تمام وقت در نیوبرانزویک اشتغال داشته باشد.
حداقل سطح زبان CLB 5 در زبان های انگلیسی و فرانسه در هر چهار مهارت را برآورده نماید. 5
حداکثر 5 امتیاز

سرمایه گذاری کسب و کار

متقاضیان باید یک حداقل سرمایه گذاری به مبلغ 125 هزار دلار کانادا در نیوبرانزویک انجام دهند. سرمایه گذاری های واجد شرایط شامل:

 • خرید زمین یا ساختمان برای اهداف تجاری
 • انتقال هزینه برای دستگاه ها، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز فعالیت های کسب و کار
 • خرید تجهیزات ساخت و تولید
 • خرید تجهیزات دفتر، کامپیوتر ها و تجهیزات مشابه
 • مخارج بازاریابی و تبلیغات
 • مخارج سرویس های تخصصی در رابطه با تاسیس کسب و کار
 • خرید سرمایه های اولیه
 • مالکیت معنوی

مواردی که داوطلبین نمی توانند اپلای نمایند

داوطلبین در صورتی که جزو یکی از موارد زیر باشند، نمی توانند اپلای نمایند:

 • برای یکی دیگر از برنامه های مهاجرتی کانادا درخواست داده باشند.
 • در زمان دریافت درخواست توسط دفتر NBPNP، در کشور سکونت خود، اقامت قانونی نداشته باشند (مستندات اقامت قانونی مورد نیاز است).
 • ادعاهای بشردوستانه و دلسوزانه ی حل نشده ای در کانادا داشته باشند.
 • ادعای پناهندگی حل نشده ای در کانادا داشته باشند.
 • پناهندگانی باشند که در ادعای خود شکست خورده اند و در کانادا زندگی می کنند.
 • دستور اخراج آنها از کشور صادر شده باشد.
 • ممنوع الورود به کانادا باشند.
 • در حال گذراندن یک دوره ی آموزش عالی تمام وقت باشند.
 • به صورت پرستار خانگی در کشور باشند یا کارگران فصلی باشند.

سفر تجاری

متقاضیان قبل از ارائه ی درخواست خود، به منظور آشنایی بهتر با محیط کسب و کار استان، باید یک سفر تجاری به نیوبرانزویک داشته باشند. این سفر باید حداقل 5 روز کاری به طور انجامد و روزهای سفر، روزهای مصاحبه و تعطیلات قانونی را در بر نمی گیرد. در طول سفر، متقاضیان باید تحقیقات گسترده ای انجام دهند. بهتر است داوطلبین با افراد مختلف کسب و کار مقامات رسمی نیوبرانزویک ملاقات هایی را در خصوص کمک به تحقیقاتشان داشته باشند. بعد از سفر تجاری، متقاضیان باید در مصاحبه ای با یکی از مقامات رسمی NBPNP حضور یافته و درباره ی یافته های سفر خود از جمله موضوعاتی همانند شناسایی فرصت های تجاری، شرایط نیروی کار، رقابت، تامین کنندگان، روند بازار، مالیات ها و امور مالی گفتگو نمایند. سفر تجاری به نیوبرانزویک و مصاحبه با یکی از مقامات NBPNP باید ضرف یک سال از تاریخی اعلام مصاحبه صورت پذیرد.

مصاحبه

بعد از اتمام سفر کاری، متقاضیان باید در مصاحبه ای با یکی از مقامات رسمی NBPNP حضور یابند. هدف از این مصاحبه، ارزیابی متقاضی بر اساس:

 • توانایی گفتار، شنیدار و درک زبان انگلیسی یا فرانسه
 • سابقه ی مدیریت قبلی
 • درک کسب و کار در نیوبرانزویک
 • مناسب بودن کلی او برای استقرار اقتصادی در نیوبرانزویک
 • سایر موضوعات مربوط به درخواست مهاجرت

می باشد.

متقاضیان هنگام در نظر گرفتن کسب و کاری در نیوبرانزویک سه امکان دارند. آنها می توانند:

 1. یکی از کسب و کارهای موجود را خریداری نمایند.
 2. با یکی از کارآفرینان نیوبرانزویک شراکت کنند.
 3. کسب و کار جدیدی را راه اندازی نمایند.

به منظور واجد شرایط شدن، متقاضی باید حداقل درصد سهام در کسب و کار( بزرگتر مساوی 33.33%) را داشته باشند.