برنامه مالکان و گردانندگان مزرعه زیرمجموعه برنامه SINP

طرح مالکان و گردانندگان مزرعه از زیربرنامه های (SINP Farm Owners and Operators Sub-Category)، برای داوطلبین و خانواده های آنها، این امکان را فراهم می کند تا برای خرید و راه اندازی یک مزرعه در ساسکاچوان، به این استان مهاجرت نمایند.

این زیرگروه برای جذب مهاجران بالقوه ای طراحی شده است که دارای تجربه ی ثابت شده در حوزه ی کشاورزی، بودجه ی قابل توجه برای سرمایه گذاری در فعالیت کشاورزی میباشند و قصد واقعی برای سکونت در استان ساسکاچوان را دارند. در این زیرگروه، متقاضیان باید قبل از ارائه ی درخواست خود به SINP، بازدیدی اکتشافی از استان را انجام دهند. در طول این بازدید که باید حداقل 5 روز کاری به طور انجامد، متقاضی با یکی از نمایندگان SINP ملاقات خواهد کرد.

این صفحه شامل موارد زیر می باشد:

 • حداقل معیارهای لازم
 • بازدید اکتشافی
 • توافقنامه ی عملکرد کسب و کار و سپرده ی قابل بازگشت
 • طرح استقرار کسب و کار
 • مواردی که افراد واجد شرایط اپلای نمی باشند.

حداقل شرایط لازم

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

متقاضیان به منظور اینکه به عنوان یک مالک یا گرداننده ی مزرعه، واجد شرایط باشند، باید:

 • حداقل دارایی خالصی معادل با 500 هزار دلار داشته باشند که توسط یکی از نهادهای مورد تایید وزارت مورد بازبینی قرار گیرد.
 • از طریق مستندات اثبات کند که دارایی خالصش را از راه های قانونی بدست آورده است. این مستندات باید توسط یک نهاد مورد تایید وزارت مورد بازبینی قرار گیرد.
 • نهاد مورد تایید وزارت همچنین باید بازبینی کند که دارایی خالص همسر متقاضی نیز از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • دارای سابقه و دانش فعالیت های کشاورزی باشد. و این موارد را از طریق مستندات اثبات نماید.
 • این دانش و سابقه، به مالکیت فعالیت های مزرعه با استفاده از فعالیت های کشاورزی مشابه با موارد استفاده شده در کشاورزی ساکاچوان، اشاره دارد.
 • متقاضی باید از طریق ارائه ی یک رزومه و یک طرح استقرار مزرعه، نشان دهد که چگونه این دانش و سابقه ی کار به مالکیت و راه اندازی فعالانه ی یکی از مزارعه ساسکاچوان ارتباط می یابد.
 • پیشنهادی معقول و منطقی برای فرصت های تجاری کشاورزی در ساسکاچوان داشته باشد.
 • معقول بودن پیشنهاد مزرعه به امکان پذیری راه اندازی فعالیت پیشنهادی در ساسکاچوان اشاره دارد.
 • پیشنهاد ارائه شده باید به طور کافی، قصد داوطلب برای اقامت در استان را نمایش دهد.

حداقل شرایط لازم برای طرح مزرعه داران جوان

متقاضیان زیر 40 سال هستند می توانند در صورت برآورده کردن معیارهای اصلاح شده ی این برنامه، تحت طرح مزرعه داران جوان انتخاب شوند. به این منظور، متقاضیان باید:

 • حداقل دارایی خالصی معادل با 300 هزار دلار داشته باشند که توسط یکی از نهادهای مورد تایید وزارت مورد بازبینی قرار گیرد.
 • از طریق مستندات اثبات کند که دارایی خالصش را از راه های قانونی بدست آورده است. این مستندات باید توسط یک نهاد مورد تایید وزارت مورد بازبینی قرار گیرد.
 • نهاد مورد تایید وزارت همچنین باید بازبینی کند که دارایی خالص همسر متقاضی نیز از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • دارای تجربه و دانش فعالیت های کشاورزی باشد. و این موارد را از طریق مستندات اثبات نماید.
 • دارای حداقل 3 سال سابقه ی کار در:
 • مالکیت مزرعه
 • مدیریت مزرعه یا
 • تجربه ی مزرعه داری عملی
 • پیشنهادی معقول و منطقی برای فرصت های تجاری کشاورزی در ساسکاچوان داشته باشد.
 • پتانسیل این را داشته باشند که همراه با مهارت های کاری قابل عرضه در بازار همسر خود بر اساس آموزش و تجربه از طریق مزرعه کسب درآمد نمایند.

بازدید اکتشافی

برای داشتن شرایط لازم این زیرگروه مالکان و گردانندگان مزرعه SINP، متقاضی باید یک بازدید اکتشافی از ساسکاچوان داشته باشد. این بازدید باید قبل از ارائه ی درخواست به SINP و باید حداقل به مدت 5 روز کاری باشد. در این سفر، متقاضی باید جستجوی گسترده ای از صنعت مزرعه دارای ساسکاچوان به شکل بازدیدبا متخصصان خدمات انجام دهد. در نهایت، داوطلبین تا زمانی که در ساسکاچوان هستند، برای بحث درباره ی فعالیت های مزرعه ی پیشنهادی خود باید با یکی از نمایندگان SINP ملاقات داشته باشند.

توافقنامه ی کسب و کار و سپرده ی قابل بازگشت

اگر درخواست انتخاب شدن (Nomination)، تایید شود، برای متقاضی یک تاییدیه انتخاب و نامه ی درخواست سپرده به همراه یک توافقنامه ی کسب و کار ارسال می شود. توافقنامه ی عملکرد کسب و کار باید توسط متقاضی امضا شود. با این امضا، متعهد به خرید و مدیریت فعالانه ی یک مزرعه در ساسکاچوان می شود. نامه دستورالعمل هایی در مورد اینکه چگونه سپرده ی حسن نیت 75 هزاردلاری قابل بازگشت را نسبت به شرایط توافقنامه ی عملکرد خود تهیه نماید، در بر می گیرد.

بازگشت سپرده ی قرض الحسنه

برای اعاده ی سپرده، متقاضی باید درخواست بازگشت سپرده را به SINP ارائه نماید. این کار باید:

 • ظرف دو سال بعد از سکونت در ساسکاچوان انجام شود.
 • بعد از برآورده شدن کلیه ی شرایط توافقنامه کسب و کار انجام شود.
 • هنگامی که متقاضی نشان دهد حداقل به مدت 6 ماه، به طور فعالانه در مزارعه ساسکاچوان سرمایه گذاری نموده است، انجام شود.

SINP بر اساس معیارهای موجود در توافقنامه کسب و کار این درخواست را ارزیابی می کند.

 • اگر SINP تعیین کند که تمامی شرایط بازگشت سپرده، برآورده شده اند، کل سپرده ی 75 هزار دلاری به اضافه هر گونه سود آن بازگردانده می شود.
 • اگر SINP تعیین کند که همه ی شرایط توافقنامه برآورده نشده اند، قبل از اعاده ی سپرده، به متقاضی از شرایطی که باید برآورده کند، اطلاع داده خواهد شد.
 • اگر SINP تعیین کند که متقاضی قصد ندارد، ساکن دائم شود، یا در ساسکاچوان ساکن شود و یا شرایط توافقنامه عملکردی را برآورده نماید، سپرده و هر گونه بهره ی آن توسط استان ضبط خواهد شد.
 • اگر SINP تعیین کند که متقاضی برای اخذ اقامت دائم قصد خودش را بد جلوه داده است و مرتکب کلاهبرداری شود، سپرده و هر گونه بهره ی آن را نگه می دارد.
 • اگر متقاضی برای انتخاب شدن تایید شود ولی به دلایل انسان دوستانه نتواند انتخاب را برآورده نماید، سپرده به اضافه ی بهره ی آن بازگردانده خواهد شد.

طرح تاسیس مزرعه

طرح تاسیس کسب و کار (FEP) باید طرحی منسجم و خوب برای اسکان و توسعه ی موفقیت آمیز کسب و کار در ساسکاچوان باشد. FEP باید نشان دهد که داوطلب تحقیقات گسترده ای درباره ی فاکتورهای اقتصادی و بازار مربطو به فعالیت های کشاورزی پیشنهادی اش انجام داده است. متقاضی باید نقاط ضعف و قوت مدیریتی خود را نیز در نظر داشته باشد.

برای ایجاد FEP ، یک نهاد تحت صلاحیت وزارت به متقاضی کمک خواهد کرد. متقاضی حتما باید دانش و درک کافی از طرح خود را داشته باشد. در صورتی که متقاضی از محتوای FEP خود نا آگاه باشد، مطابق با آن ارزیابی شده و متعاقبا واجد شرایط خطاب خواهد شد.

FEP باید شامل موارد زیر باشد:

 • حوزه/ صنعت پیشنهادی (کد NAICS)
 • مبلغ سرمایه گذاری پیشنهاد شده
 • تعداد مشاغل که قرار است برای ساکنان ساسکاچوان ایجاد نماید.
 • دستاوردهای مدیریتی که متقاضی نسبت به فعالیت های کشاورزی پیشنهادی اش انجام خواهد داد.
 • بودجه و مخارج پیش بینی شده برای کسب و کار
 • اطلاعات مالکیت کسب و کار
 • مکان پیشنهادی برای فعالیت های کشاورزی
 • آماده سازی و آموزش برای کشاورزی در ساسکاچوان (از جمله عناوین اصلی و نام موسسات، در صورت وجود)؛
 • لیستی از بازدیدهای قبلی یا بازدیدهای آینده از/ به ساسکاچوان (در صورت وجود/ از جمله: تاریخ، اهداف، برنامه ها، سازمان های دعوت کننده و ….)
 • برنامه های اسکان در ساسکاچوان
 • نام، سازمان ها، آدرس پستی، شماره تلفن ها و ایمیل تامین کنندگان خدمات تخصصی کسب و کار که متقاضی با آنها قرارداد دارد و ایجاد یک رابطه ی کاری فعال یا یک توافقنامه ی پولی با آنها.
 • نام، سازمان ها، آدرس پستی، شماره تلفن ها و ایمیل افرادی که FEP را تالیف می کنند.
 • خلاصه ای از افرادی که در آماده سازی FEP از آنها مشاوره گرفته شد یا با آنها قرارداد بسته شد.

مواردی که متقاضیان واجد شرایط نمی باشند

متقاضیان در صورتی که واجد شرایط این برنامه نیستند که:

 • یک یا چند مورد از معیارهای صلاحیت که در قسمت بالا ذکر شد را برآورده ننمایند.
 • اگر فرد (یا هر کدام از اعضای وابسته ی خانواده، چه همراه با او باشند و چه نباشند)، وضعیت سلامت جدی داشته باشند.
 • اگر فرد (یا هر کدام از اعضای وابسته ی خانواده بالای 18 سال، چه همراه با او باشند و چه نباشند)، دارای سابقه ی جنایی باشند.
 • دارای اختلافات مربوط به نگهداری و حضانت فرزند باشد که بر هر یک از اعضای خانواده تاثیرگذار باشد
 • به طور عمدی خود را در درخواستشان غیرواقعی نمایش داده باشند.
 • به طور عمدی در حین فرآیند درخواستشان مرتکب کلاهبرداری شده باشند.