برنامه تجاری استان یوکان (YBNP)

برنامه ی تجاری یوکان، برای افرادی در نظر گرفته شده است که دارای مهارت های اثبات شده در زمینه های کسب و کاری هستند و به دنبال مالکیت و راه اندازی بیزینس خود، در منطقه ی یوکان بوده و کمک قابل توجهی برای مردم آنجا باشند. یوکان، به دنبال افرادی با مهارت های کارآفرینی است که بتوانند در جوامع کسب و کار یوکان مشارکت داشته و به توسعه و تنوع اقتصادی آنجا کمک کنند. متقاضیان باید تمایل داشته باشند که در یک نقش مدیریتی فعال را در کسب و کار یوکان ایفای نقش نمایند.

اگر متقاضی توسط این برنامه تایید شود، یک منتخب استانی خواهد بود و از سوی سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) یک مجوز کار دو ساله دریافت خواهد نمود. این مجوز کار به فرد منتخب فرصتی برای استقرار خود، خانواده و کسب و کارش در یوکان فراهم می کند. در پایان این دوره ی دو ساله، افرادی که همه ی شرایط مورد نیاز را برآورده کرده اند، از سوی منطقه برای درخواست به IRCC برای  اخذ اقامت دائم، مورد حمایت قرار می گیرند.

حداقل شرایط مورد نیاز

متقاضی، به منظور این که شرایط لازم برای برنامه ی تجاری یوکان را داشته باشد، باید:

 • در شبکه ی ارزیابی منتخب حداقل امتیاز 65 را بدست آورد (که حداقل 10 امتیاز آن به مهارت زبان فرد اعطا شده باشد).
 • همچنین حداقل موارد زیر را کسب نماید:

– حداقل امتیاز 6 در آزمون آیلتس

-حداقل امتیاز 4 در آزمون TEF (Test d’Evaluation De Francais)

 • حداقل 3 سال سابقه ی کار مدیریتی یا کارآفرینی داشته باشد.
 • حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط به سرمایه گذاری کسب و کار پیشنهاد شده داشته باشد.
 • حداقل دارایی خالصی معادل با 500 هزار دلار کانادا داشته باشد که توسط یک شرکت حسابداری در یوکان تایید شود.
 • حداقل 300 هزار دلار دارایی نقدی (همانند پول نقد، اوراق قرضه، مشتقات پول نقد و غیره) داشته باشد که توسط یکی از شرکت های حسابداری یوکان تایید شود.
 • مستنداتی داشته باشد که نشان دهد دارایی خالص و سرمایه های نقدی از راه های قانونی بدست آمده اند.
 •  یک طرح اسکان مجدد ارائه نماید که نمایانگر قصد آنها برای استقرار در یوکان باشد.
 •  در یوکان اقامت دائم داشته باشد و  کسب و کار فعالی را در منطقه راه اندازی نماید.

طرح کسب و کار (Business Plan)

طرح کسب و کار بعد از اینکه متقاضی تاییدیه واجد شرایط بودن سرمایه گذاری پیشنهادی خود را دریافت کرد، ارائه می شود. این طرح باید شامل جزئیات کامل اینکه متقاضی قرار است چگونه یک سرمایه گذاری تجاری موفق را در یکی از صنایع ذکر شده در لیست حوزه های استراتژیک (قسمت آخر این متن) راه اندازی نماید. متقاضی باید حداقل 300 هزار دلار در کسب و کاری با حداقل مالکیت 33.33 درصدی، سرمایه گذاری نماید. به علاوه، متقاضی باید مدیریت فعال و پیوسته روی کسب و کار داشته باشد.

سایر شرایط مورد نیاز برای سال اول حضور در یوکان به عنوان فرد منتخب

منتخبین، به محض ورود به منطقه باید یک ملاقات اجباری با یکی از نمایندگان YBNP داشته باشند. اگر فرد بخواهد این جلسه را به تاخیر بیندازد، باید فورا به دفتر YBNP اطلاع دهد. به علاوه، اقامت منتخب و فرآیند راه اندازی شرکت (start-up ) باید فورا شروع شوند. همه ی مستندات قانونی پشتیبان چنین فعالیتی، باید به YBNP ارائه شود و مستنداتی که فعالیت کسب و کار باید در تمام سال به YBNP ارائه شوند. همه ی منتخبین باید با کارکنان YBNP ملاقات داشته باشند یا به صورت سه ماهه در محل (محل اقامت یا محل کار) مورد بازدید قرار گیرند.

سایر شرایط مورد نیاز برای سال دوم حضور در یوکان به عنوان فرد منتخب

بیزینس فرد منتخب باید دایر باشد و همه ی اعضای خانواده، کل سال دوم را در یوکان ساکن بوده باشند. در طول این مدت، منتخبین باید همه ی مستندات برای حمایت از درخواست اقامت دائمشان را تهیه نمایند:

این مستندات شامل:

 • صورت های مالی آخر سال
 • رسید اجاره مسکن شخصی یا صورت های رهن مسکن
 • رسید قبض های آب برق گاز
 • رسید اجاره کسب و کار یا پرداخت رهن
 • رسید قبض های آب، برق و گاز محل کسب و کار
 • لیست تامین کنندگان و مشتریان کسب و کار
 • سایر مستندات مورد نیاز توسط YBNP

در انتهای کار، از همه ی منتخبین یک بازدید نهایی در محل (کار یا خانه) انجام می شود.

تاییدیه نهایی برای اخذ اقامت دائم

فرد منتخب باید شرایط مورد نیاز را در مدت دو ساله ی کار خود برآورده نماید تا در درخواست خود به IRCC برای اخذ اقامت دخائم، توسط YBNP مورد حمایت قرار گیرد. هنگامی که منتخب، نامه ی تاییدیه مالی را دریافت می کند، باید ظرف 3 ماه درخواست اقامت دائم خود را به IRCC ارائه نماید. فرد منتخب، خودش مسئول است که تا زمان اخذ وضعیت اقامت دائم از IRCC، یک مجوز کار معتبر داشته باشد.

فرد برای اینکه واجد شرایط انتخاب استانی گردد باید مدارک زیر را به IRCC ارائه نماید:

 • مدارک سکونت در یوکان
 • مدارک اینکه کسب و کار او در یوکان راه اندازی شده است.
 • مدارک اینکه شرایط سرمایه گذاری را برآورده می کند.
 • و مدارک اینکه شرایط ملاقات را دارا می باشد.

معیارهای ارزیابی منتخبین

با استفاده از معیارهای ارزیابی، به متقاضی بر حسب یکی از 7 فاکتور زیر از جمله منابع کسب و کار، سرمایه خالص شخصی، سن، بازدید قبلی، تحصیلات و آموزش، سابقه ی کار و مهارت زبان، امتیازی تعلق می گیرد.

داوطلبینی واجد شرایط هستند که حداقل 56 امتیاز که حداقل 10 امتیاز آن مربوط به مهارت زبان باشد، دریافت نموده باشند.

فاکتورهای انتخاب

معیار انتخاب امتیاز
ارزش سرمایه گذاری حداکثر 12 امتیاز
دارایی های نقدی حداکثر 8 امتیاز
دارایی خالص شخصی حداکثر 8 امتیاز
سن حداکثر 10 امتیاز
بازدید قبلی حداکثر 8 امتیاز
تحصیلات و آموزش حداکثر 20 امتیاز
سابقه ی کار کارآفرینی/ مدیریتی حداکثر 0ا متیاز
سابقه ی کار حداکثر 10 امتیاز
مهارت زبان حداکثر 12 امتیاز
محل کسب و کار پیشنهاد شده حداکثر 5 امتیاز
کل حداکثر 103 امتیاز
نمره قبولی 65 امتیاز

 منابع کسب و کار

امتیازات این بخش بر اساس مقدار سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در کسب و کار اعطا می شوند.

ارزش سرمایه گذاری ($ CAD) امتیازات
کمتر از 300 هزار دلار غیر قابل قبول
بین 300 هزار تا 400 هزار دلار 6
بین 401 هزار تا 750 هزار دلار 8
بیشتر از 750 هزار 12

دارایی های نقدی

امتیاز دارایی های نقدی بر اساس مدرک پول نقد، نیازمند داشتن سپرده در یک بانک یا موسسه ی مالی، سپرده های کوتاه مدت و سرمایه گذاری هایی که به راحتی قابل فروش هستند از جمله سهام یا اوراق قرضه معامله شده عمومی، تعلق می گیرند.

دارایی های نقدی امتیازات
کمتر از 300 هزار دلار غیر قابل قبول
بین 300 هزار تا 400 هزار دلار 6
بیشتر از 401 هزار دلار 8

دارایی های خالص شخصی

دارایی خالص ($ CAD) امتیازات
کمتر از 500 هزار دلار غیر قابل قبول
بین 500 هزار تا 750 هزار دلار 6

سن

سن امتیازات
49-21 10
50-51 8
52-53 6
54-55 4
بالای 56 0

 بازدید قبلی

امتیازات این فاکتور بر مبنای مدرک مستندی که متقاضی پیش از ارائه ی درخواست، سابقه ی سفر به یوکان را داشته است، اعطا می شوند.

مدت زمان ملاقات امتیازات
کمتر از 3 روز 0
بین 3 تا 6 روز 4
7 تا 10 روز 6
بیشتر از 11 روز 8

تحصیلات و آموزش

امتیازات حوزه ی آموزش بر مبنای مستندات تکمیل دوره های تحصیلی و آموزشی اعطا می شوند.

سال های تحصیل تحصیلات امتیازات
12 تکمیل دوره ی متوسطه 10
12-13 تکمیل دوره ی 1 ساله بعد از متوسطه 12
14-16 تکمیل دوره 2 ساله بعد از متوسطه 16
17-18 لیسانس 18
بیشتر از 18 ارشد یا دکتر 20

سابقه ی کارآفرینی/ مدیریت کسب و کار

سال ها امتیازات
بین 3 تا 5 سال 8
بالای 6 سال 10

 سابقه ی کار

امتیازات فاکتور سابقه ی کار بر مبنای مستنندات سابقه ی کار مرتبط در حوزه ی کسب و کار پیشنهاد شده (مگر اینکه از قبل در مستندات ارائه شده سابقه ی کارآفرینی و مدیریتی ارائه شده باشد).، اعطا می شود.

سال ها امتیازات
بین 5 تا 7 سال 8
بالای 8 سال 10

مهارت  زبان

امتیازات اعطا شده برای مهارت زبان بر طبق مستندات آموزش و مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه است. تنها نوع مستندات مورد پذیرش، گواهینامه های اورجینال آزمون آیلتس یا دوره های TEF فرانسه است.

سطح امتیازات
آیلتس 7/ TEF 5 و بالاتر 12
آیلتس 6/ TEF 4 8
کمتر از آیلتس 6/TEF  4 0

محل کسب و کار پیشنهاد شده

امتیازات این بخش بر مبنای مکان کسب و کار پیشنهادی اعطا می شوند.

مکان امتیازات
در ناحیه ی وایت هورس یا اطراف آن 0
در مناطق روستایی 5

فهرست حوزه های بیزینسی واجد شرایط

فقط کسب و کارهایی که در یکی از بخش های مشخص شده در این لیست فعالیت می کنند، واجد شرایط اقدام از طریق برنامه ی YBNP هستند. اگر حوزه ی کسب و کار در این لیست قرار نگیرد، فرد منتخب نمی تواند در کسب و کاری در آن حوزه سرمایه گذاری نماید.  

لیست حوزه های واجد شرایط برای کسب و کار :

 • فناوری اطلاعات
 • ساخت
 • پردازش ارزش افزوده
 • جنگل داری
 • محصولات، جاذبه ها، خدمات و امکانات گردشگری
 • انرژی
 • استخراج معدن و ایجاد مواد معدنی
 • کشاورزی
 • صنایع فرهنگی
 • تولید فیلم و ویدئو

فهرست حوزه های بیزینسی فاقد صلاحیت

 • هلدینگ ها
 • حرفه ای ترین خدمات
 • خدمات مالی
 • خرده فروشی، عمده فروشی، توزیع
 • سرمایه گذاری های منفعل
 • رستوران ها
 • خدمات تجاری، مشاوره ای و شخصی
 • مشاور املاک
 • پمپ بنزین