برنامه استانی نوا اسکوشیا (NSNP) – طرح کارآفرینی

برنامه ی مهاجرت به نوا اسکوشیا از طریق کارآفرینی، برای جذب افرادی که قصد راه اندازی یا خریدی یکی از کسب و کارهای موجود و اقامت دائم در نوا اسکوشیا را دارند، طراحی شده است. این طرح مختص مالکان با تجربه ی کسب و کار و مدیران ارشدی است که قصد زندگی در نوا اسکوشیا و مشارکت در فعالیت های روزانه ی کسب و کار را دارند. طرح کارآفرینی NSNP یک برنامه ی اقامت موقت به دائم است که متقاضیان تایید شده باید حداقل به مدت یک سال پیوسته قبل از انتخاب برای اقامت دائم در کانادا، از طریق مجوز کار معتبر، کسب و کاری را در استان نوا اسکوشیا راه اندازی نمایند. این برنامه به روش سیستم اظهار علاقمندی (EOI) فعالیت می کند.

این صفحه موضوعات زیر را پوشش می دهد:

 • فرآیند انتخاب داوطلبین
 • حداقل معیارهای لازم
 • معیارهای امتیازدهی به اظهار علاقمندی (EOI)
 • تاریخ دعوت
 • طرح استقرار کسب و کار
 • افرادی که واجد شرایط اپلای نیستند

فرآیند انتخاب داوطلبین

این فرآیند 6 مرحله دارد:

مرحله 1: ارائه ی اظهارنامه ی علاقمندی (EOI) به استان نوا اسکوشیا

مهاجران آینده از طریق کامل کردن یک اظهار علاقمندی (EOI) به شکل یک نظرسنجی آنلاین، علاقه ی خود به راه اندازی کسب و کار و سکونت در نوا اسکوشیا را نشان می دهند. در این نظرسنجی، داوطلبین اطلاعات مورد نیاز درباره ی سابقه ی مالکیت یا مدیریت کسب و کار، مهارت زبان، تحصیلات، سرمایه گذاری، دارایی خالص، سن، سازگاری و کسب و کار را نمایش خواهند داد. فقط متقاضیانی که حداقل معیارهای لازم را برآورده می کنند، قادر به ارائه ی EOI خواهند بود. داوطلبین بر اساس معیارهای امتیازدهی با توجه به پروفایل خود ارزیابی شده و سپس امتیازی به آنها تخصیص داده شده و به بانک EOI اضافه می شوند. EOI ها می توانند تا سقف یک سال بعد از تاریخ دریافت، در بانک باقی بمانند. اگر EOI در طول این زمان انتخاب نشود، از بانک حذف خواهد شد. بعد از این مرحله داطولبین می توانند در صورت نیاز، EOI جدیدی ارائه نمایند. اگر داوطلب بعد از ارائه ی EOI خود، امتیاز بیشتری کسب کند، باید EOI جدیدی ارائه نماید.

مرحله 2: دعوت به اپلای

متقاضیان با نمره ی بالا از طریق دعوت نامه ی ITA از سوی اداره ی مهاجرت نوا اسکوشیا (NSOI) مطلع خواهد شد که قرار است برای اراائه ی یک درخواست رسمی به برنامه ی مهاجرت استانی نوااسکوشیا (NSNP) دعوت شوند. بعد از دریافت درخواست کامل از افرادی که دعوت به اپلای شده اند، درخواست ها توسط NSOI مورد ارزیابی قرار می گیرند.

درخواست های کامل باید شامل موارد زیر باشند:

 • یک فرم درخواست کامل (که باید ظرف 90 روز از زمان صدور دعوت نامه ی ITA ارائه شود)
 • همه ی مستندات مورد نیاز که باید ظرف 90 روز از زمان صدور دعوت نامه ی ITA ارائه شود)
 • یک طرح استقرار کسب و کار که باید ظرف 90 روز از زمان صدور دعوت نامه ی ITA ارائه شود)
 • یک گزارش تایید دارایی خالص که توسط یکی از تاییدکنندگان تعیین شده توسط NSOI آماده شده باشد که باید ظرف 90 روز از زمان صدور دعوت نامه ی ITA ارائه شود)

توجه: داوطلب ظرف 90 روز از زمان صدور ITA، باید به دفتر NSOI اطلاع دهد که برای تایید دارایی خالصش کدامیک از تاییدکنندگان را انتخاب کرده است.

مرحله 3: مصاحبه فردی و توافقنامه ی عملکرد کسب و کار

هنگامی که درخواست توسط NSOI مورد ارزیابی قرار گرفت، با داوطلبینی که الزامات واجد شرایط بودن مطرح شده را برآورده می کنند، درباره ی یک مصاحبه ی فردی با یکی از مقامات رسمی NSOI تماس گرفته خواهد شد. همه ی مصاحبه ها در نوا اسکوشیا انجام می شوند و باید ظرف 60 روز بعد از تماس با داوطلب انجام شوند. اگر مصاحبه ناموفق باشد، برای داوطلب یک تواقفنامه ی عملکردی ارسال می شود تا آن را مورد بازبینی قرار داد و امضا نماید. توافقنامه ی عملکرد کسب و کار یک توافقنامه ی قانونی با استان است که مقدار سرمایه گذاری که داوطلب انجام خواهد داد و حوزه ای که کسب و کار فعالیت خواهد کرد، همراه با هر گونه اطلاعات مرتبط دیگری را مشخص خواهد کرد. مصاحبه های ناموفق یا عدم شرکت در مصاحبه ظرف 60 روز از بازه ی زمانی مشخص شده، منجر به بسته شدن درخواست خواهد شد.

دفتر NSOI به محض دریافت توافقنامه ی عملکرد کسب و کار، یک تاییدیه کارآفرینی و دستورالعمل نحوه ی اپلای به سازمان IRCC برای اخذ مجوز کار را صادر خواهد نمود. داوطلبین باید ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تاییدیه کارآفرینی برای اخذ مجوز به دفتر IRCC درخواست دهند. اگر IRCC درخواست مجوز کار را رد کند، داوطلب دیگر واجد شرایط طرح کارآفرینی NSNP نخواهد بود.

مرحله 4: اخذ مجوز کار موقت و تاسیس کسب و کار در نوا اسکوشیا

متقاضیانی که موفق به اخذ مجوز کار می شوند، قادر خواهند بود همراه با خانواده ی خود در نوا اسکوشیا ساکن شده و کسب و کار خود را راه اندازی نمایند. متقاضیان باید ظرف یک سال بعد از دریافت تاییدیه کارآفرینی این کار را انجام دهند. در غیر این صورت پرونده ی آنها بسته می شود. بهتر است متقاضیان در عرض شش ماه از ورود خود به استان از طریق مجوز کار، کسب و کار خود را راه اندازی نمایند.

متقاضیان تایید شده باید ظرف 60 روز از تاریخ ورود خود در جلسه ی آغازین خود با یکی از افسران NSOI حضور یابند.افسران به هر گونه سئوال مرتبط با شرایط توافقنامه ی کسب و کار پاسخ خواهند داد و ممکن است داوطلبین را برای کسب اطلاعات بیشتر با سایر ارائه دهندگان خدمات مربوطه ارجاع دهند. داوطلبین باید گزارش رسمی ورود خود را به جلسه بیاورند.

مرحله 5: درخواست برای انتخاب شدن

هنگامی که متقاضی شرایط توافقنامه ی عملکرد که شامل سرمایه گذرای اجباری، راه اندازی کسب و کار پوسته حداقل ه مدت یک سال و ارائه ی یک گزارش پیشرفت استقرار کسب و کار به NSOI را رعایت کند، می تواند با ارائه ی یک فرم درخواست انتخاب از طریق برنامه ی استانی نوااسکوشیا رای اخذ اقامت دائم اپلای نماید. در فرم درخواست انتخاب از جزئیات کسب و کار اطلاعاتی خواسته می شود و نیازمند ارائه دیدگاه حسابرسی و گزارش هدف خاص هستند که هر دو باید از طریق تاییدکننده ی خدمات حسابرسی NSOI که توسط داوطلب انتخاب می شود، ارائه شوند.

NSOI تصمیم انتخاب را به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده ی او اعلام خواهد کرد. در صورتی که فرد توسط NSNP انتخاب شده باشد:

 • متقاضی از NSOI نامه ای دریافت خواهد کرد که تایید می کند، گواهی انتخاب صادر شده است.
 • اثبات انتخاب که بعد از شش ماه از تاریخ صدور منتقضی خواهد شد، به صورت مستقیم توسط NSOI به IRCC ارسال خواهد شد.

در مواقعی که درخواست رد می شود، متقاضی یا نمایندگان او، نامه ی عدم پذیرش را از NSOI دریافت خواهند نمود. در این صورت به متقاضی، 10 روز کاری زمان داده می شود تا اطلاعاتی اضافی که قابل در نظر گرفتن باشد، ارائه نمایند. بعد از 10 روز، پرونده ای که با هر گونه اطلاعات جدیدی ارائه شده است، مجددا ارزیابی شده و یک تصمیم نهایی اخذ می شود که به صورت کتبی ارسال شده و قابل تجدید نظر نمی باشد.

مرحله 6: درخواست اقامت دائم

بلافاصله بعد از انتخاب، متقاضی ظرف 6 ماه، برای اخذ اقامت دائم به IRCC درخواست خواهد داد. داوطلبین باید توجه داشته باشند که انتخاب NSNP به معنی تضمین صدور ویزای اقامت دائم نمی باشد. در صورتی که درخواست توسط دفتر ویزا تایید شده باشد، برای داوطلب تاییدیه اخذ اقامت دائم صادر خواهد شد. متقاضی باید کپی تاییدیه را ظرف 30 روز کاری به NSOI ارائه نماید.

حداقل معیارهای لازم

حداقل معیارهای لازم برای متقاضیان

متقاضی برای اینکه واجد شرایط برنامه ی کارآفرینی NSNP باشد، باید:

 • حداقل 21 سال داشته باشد.
 • حداقل دارایی خالصی معادل با 600 هزار دلار در اختیار داشته باشد که توسط متخصصین تعیین شده توسط NSOI مورد بازبینی قرار گرفته باشد.
 • دارایی خالص ادعا شده را از طریق روش های قانونی تایید شده توسط متخصصین NSOI بدست آورده باشد.
 • حداقل 3 سال سابقه ی مالکیت کسب و کار من جمله مالکیت 33.33 درصد یا بیشتر از 5 سال سابقه ی کار در نقش مدیریت ارشد کسب و کار طی 10 سال گذشته
 • توافق سر سرمایه گذاری حداقل 150 هزار دلار برای استقرار یا خرید کسب و کاری در نوا اسکوشیا
 • نمایش مهارت کافی انگلیسی یا فرانسه که توسط آژانس تایید شده ی آزمون زبان تایید شده باشد.
 • مهارت کافی زبان بر حسب CLB 5 در هر 4 بخش (شنیدار، گفتار، نوشتار و خواندن) در نظر گرفته می شود.
 • موارد زیر تست های معتبر زبان هستند:
 • انگلیسی
  آزمون عمومی CELPIP (برنامه شاخص تسلط بر زبان انگلیسی کانادا)
 • آزمون عمومی زبان انگلیسی بین المللی (آیلتس)
 • فرانسه
 • آزمون (TEF)
 • تست های زبان باید ظرف دو سال از تاریخ ارائه ی EOI اخذ شده باشند.
 • داشتن حداقل دیپلم دبیرستان کانادا یا مدرک بین الللی معادل با آن که توسط موسسه ی ارزیابی مدارک آموزشی (ECA) بازبینی شده باشد و ظرف 5 سال قبل از ارائه ی درخواست EOI اخذ شده باشد.
 • طرح استقرار کسب و کار را داشته باشد و  نسبت به آن طرح آگاهی کاملی داشته باشد.
 • با سکونت در نوا اسکوشیا موافق بشد.

حداقل شرایط کسب و کار

به منظور اینکه کسب و کار تحت برنامه ی کارآفرینی واجد شرایط باشد، باید معیارهای زیر را برآورده نماید:

 • باید حداقل یک سوم از سهام کسب کار (33.33%) را داشته باشد.
 • متقاضی باید مشارکت فعال و پیوسته ای در مدیریت روزانه و مسیر کسب و کار از محل خود آنجا در نوا اسکوشیا انجام دهد. بیزینس نباید از محل دیگری در نوا اسکوشیا یا از سایر استان ها یا مناطق کانادا و یا از خارج از کشور مدیریت شود.
 • کسب و کار باید یک موجودیت سودآور همرا با هدف کسب سود از طریق فروش خدمات یا کالاها باشد.
 • کسب و کار باید الزامات قانونی حوزه ای که در آن کار می کند را برآورده نماید.
 • مطابق با زیربخش 400 (2) از قانون 1985 مالیات بر درآمد کانادا، کسب و کار باید به عنوان یک تاسیسات دائمی تعریف شود.
 • کسب و کار صرف نظر از درآمد ها یا سایر مالیات هایی که باید در سایر حوزه های قضایی به عنوان درآمد کسب شده از سایر فعالیت های کسب و کار بپردازد، موظف است در نتیجه ی استقرار یک تاسیسات دائم در نوا اسکوشیا نیز مالیات درآمد در درآمدهای کسب شده را پرداخت نماید.
 • کسب و کار باید پتانسیل سودرسانی اقتصادی برای نوا اسکوشیا را داشته باشد. برای مثال از طریق ساخت یا پردازش، صادرات، گردشگری، توسعه و تحقیق و تجاری سازی فناوری، گسترش رویکردهای نوآورانه برای کسب و کارهای قدیمی، انتقال تکنولوژی و دانش تخصصی برای نوا اسکوشیا یا ارائه ی محصولات یا خدمات به بازارهای غیرقابل دسترس محلی یا منطقه ای، باعث افزایش ارزش افزوده شود.

سایر شرایط راه اندازی یک کسب و کار

در صورت راه اندازی کسب و کار، متقاضی باید:

 • حداقل یک فرصت شغلی تمام وقت (یا معادل آن) را برای یکی از شهروندان یا ساکنان دائم کانادا در نوا اسکوشیا (غیرفامیل) ایجاد نماید. این موقعیت باید:
 • شغلی بالاتر از هر گونه شغلی که در حال حاضر توسط متقاضی تایید شده، پر شده باشد.
 • مربوط و در ارتباط مستقیم با کسب و کار متقاضی
 • برآورده کننده ی نرخ رایج دستمزد در استان

سایر شرایط جانشینی کسب و کار

در صورت خرید یکی از کسب و کارهایی که قبلا در نوا اسکوشیا موجود بوده است، باید شرایط زیر رعایت شوند:

 • کسب و کار باید در مدت 5 سال گذشته توسط همان مالک اداره شده باشد.
 • همه ی متقاضیان برای ملاقات با مالک فعلی، باید یک بازدید اکتشافی انجام دهند.
 • متقاضیان باید مدرکی از تلاش های منطقی برای ایجاد یک ارزش عادلانه در بازار برای کسب و کار انجام دهند.
 • کسب و کار باید به طور فعالانه نه به صورت امانت کار کند.
 • متقاضی باید استخدام کارکنان قبلی را مطابق با شرایط و ضوابط قبلی با حفظ دستمزد ها و شرایط استخدام انجام دهد.

معیارهای ارزیابی اظهارنامه ی علاقمندی

هنگامی که داوطلین در مرحله ی 1، اظهارنامه ی علاقمندی خود را ارائه می کنند، داوطلبی که بیشترین سازگاری را با اولویت های اقتصادی و تجاری نوا اسکوشیا را بر اساس 8 فاکتور دارد، انتخاب می شود. این 8 فاکتور به شرح زیر می باشند:

توانایی های زبان، تحصیلات، مالکیت کسب و کار یا سابقه ی مدیریت، سطح سرمایه گذاری در کسب و کار، دارایی خالص، سن، سازگاری و اولویت های نوا اسکوشیا.

فاکتور انتخاب امتیازات
مهارت های زبان حداکثر 35 امتیاز
آموزش حداکثر 25 امتیاز
مالکیت کسب و کار و سابقه ی مدیریت ارشد حداکثر 35 امتیاز
دارایی خالص حداکثر 10 امتیاز
سن حداکثر 10 امتیاز
سازگاری حداکثر 10 امتیاز
اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا حداکثر 10 امتیاز
سرمایه گذاری حداکثر 10 امتیاز
کل حداکثر 150 امتیاز

 

فاکتور 1: مهارت های زبان انگلیسی یا فرانسه

زبان رسمی اول امتیازات اعطا شده
  گفتار شنیدار خواندن نوشتار کل
CLB 7 یا بالاتر 7 7 7 7 28
CLB 6 6 6 6 6 24
CLB 5 5 5 5 5 20
CLB 5 یا پایینتر فاقد صلاحیت اپلای

 

زبان رسمی دوم امتیاز
حداقل سطح CLB 5 در هر چهار مهارت 7 

فاکتور 2: تحصیلات

تحصیلات امتیاز
مدرک دانشگاهی مقطع دکترا (PhD) یا معادل آن 25
تحصیلات عالی در سطح ارشد یا معادل آن یا مدرک تخصصی در سطح دانشگاه برای ورود به حرفهمشاغل مرتبط با این مدرک باید:

 • مشاغل سطح A مربوط به NOC 2011 باشند.
 • و توسط هیئت تنظیم مقررات استانی مجوز داده شده باشد.
23
تعداد دو یا بیشتری مدرک یا دیپلمای آموزش عالی کانادایی یا معادل آن (حداقل یکی از آن مدارک باید مربوط به یک دوره ی سه ساله باشند) 22
مدرک یا دیپلمای آموزش عالی کانادا برای دوره های سه سال به بالا یا معادل آن 21
مدرک تحصیلات تکمیلی یا دیپلما برای یک دوره ی دو ساله یا معادل آن 19
مدرک تحصیلات تکمیلی یا دیپلما برای یک دوره ی 1 ساله یا معادل آن 12
مدرک متوسطه ی کانادا یا معادل آن 8
پایینتر از مدرک دیپلم متوسطه فاقد صلاحیت

 

 فاکتور 3: مالکیت کسب و کار یا سابقه ی مدیریت

مالکیت کسب و کار یا سابقه ی مدیریت امتیاز
بیشتر از 5 سال سابقه ی مالکیت کسب و کار (حداقل مالکیت 33.33%) در طی 10 سال گذشته 35
بیشتر از 5 سال سابقه ی کار در سمت مدیریت ارشد کسب و کار طی 5 سال گذشته 20
3 تا 5 سال سابقه ی مالکیت کسب و کار (حداقل 33.33%) طی 10 سال گذشته 20

 

فاکتور 4: دارایی خالص

دارایی خالص امتیاز
بیشتر از 1.5 میلیون CAD $ 10
1 تا 1.5 میلیون CAD $ 7
600 هزار تا 999.999 هزار CAD $ 5
کمتر از 600 CAD $ فاقد صلاحیت

 

فاکتور 5: سن

سن امتیاز
زیر 21 سال فاقد صلاحیت
21 تا 24 سال 5
25 تا 32 سال 7
33 تا 39 سال 10
40 تا 44 سال 7
45 تا 55 سال 5
56 سال به بالا 0

 

فاکتور 6:سازگاری

سازگاری امتیاز
سابقه ی تحصیلات قبلی داوطلب در نوا اسکوشیاداوطب یک دوره ی تحصیلی حداقل دو ساله (در یک دوره ای که حداقل مدت اتمام آن دو سال طول می کشد) در سطح دبیرستان یا آموزش های عالی در نوا اسکوشیا را گذرانده باشد.

تحصیلات تمام وقت به معنی حداقل 15 ساعت درسی در هفته است و باید ر طول دوره ی تحصیلی تمام وقتش در نوا اسکوشیا، وضعیت تحصیلی خوبی داشته باشد.

10
سابقه ی تحصیلات قبلی همسر داوطلب در نوا اسکوشیاهمسر داوطلب حداقل یک دوره ی تحصیلی تمام وقت (در یک دوره ی حداقل دو ساله) در سطح دبیرستان یا آموزش عالی را در نوا اسکوشیا گذرانده باشد. 5
سابقه ی کار قبلی داوطلب در نوا اسکوشیاداوطلب حداقل یک سال سابقه ی کار تمام وقت در نوا اسکوشیا دارد که:

 • در شغلی در لیست مشاغل سطح 0، A یا B در لیست ملی مشاغل کانادا (NOC 2011) ذکر شده باشد.
 • کار خود را با استفاده از یک مجوز کار معتبر انجام داده باشد یا داوطلب برای کار در کانادا مجوز داشته باشد.
10
سابقه ی کار قبلی همسر داوطلب در نوا اسکوشیاهمسر داوطلب حداقل یک سابقه ی کار تمام وقت یک ساله با استفاده از مجوز کار معتبر یا با داشتن مجوز کار در کانادا در نوا اسکوشیا داشته باشد. 5
داشتن بستگان در نوا اسکوشیاداوطلب یا همسر او، اقوام نزدیک داشته باشند که حداقل برای یک سال پیوسته شهروند کانادا یا ساکن دائم نوا اسکوشیا بوده باشند و سن آنها بالاتر از 19 سال باشد. فقط بستگان زیر مورد پذیرش هستند:

 •  والدین
 • پدربزرگ و مادر بزرگ
 • برادر/خواهر
 • دایی/عمو/عمه/ خاله
 • خواهرزاده/ برادر زاده
5
سطح مهارت زبان همسر فردهمسر داوطلب در هر چهار مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی (گفتار، شنیدار، خواندن و نوشتار) دارای سطح مهارت CLB 4 باشد. 5

 

فاکتور 7: اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا

اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا امتیاز
کسب و کارهای صادراتی 5
مکان کسب و کار پیشنهاد در خارج از منطقه ی هالیفکس باشد. 5
جانشینی کسب و کار 5

 

فاکتور 8: سرمایه گذاری

مقدار سرمایه گذاری امتیاز
بیشتر از 300 هزار $ CAD 15
150 هزار تا 300 هزار $ CAD 10
کمتر از 150 هزار $ CAD فاقد صلاحیت

سوابق دعوت های گذشته

NSOI دراوهایی دوره ای یا دوره های دعوتی برای طرح کارآفرینی اجرا می کند. این جدول، سابقه ی این دراو ها را نشان می دهد.

تاریخ دراو تعداد دعوت نامه های صادر شده کمتر امتیاز داوطلبی که دعوت شده است.
19 دسامبر 2017 27 91
15 نوامبر 2017 24 91
10 اکتبر 2017 12 97
15 سپتامبر 2017 28 91
9 آگوست 2017 25 94
11 جولای 2017 20 97
13 ژوئن 2017 30 91
9 می 2017 35 95
7 مارچ 2017 26 98
18 ژانویه 2017 28 90
22 دسامبر 2016 36 97
18 نوامبر 2016 35 104
3 اکتبر 2016 9 110
11 آگوست 2016 12 111
28 ژوئن 2016 8 115
21 آپریل 2016 11 108
31 مارچ 2016 8 113
10 مارچ 2016 8 117
19 فوریه 2016 6 112

طرح استقرار کسب و کار

طرح استقرار کسب و کار باید یک طرح منسجم و با ملاحظه از استقرار موفقیت آمیز و توسعه ی کسب و کار در نوا اسکوشیا باشد. این طرح باید نشان دهد که کسب و کار حداقل سطح سرمایه گذاری مورد نیاز را برآورده می نماید و متقاضی یک موقعیت مدیریتی فعال در کسب و کار دارد. به علاوه، باید نشان دهد که داوطلب تحقیقات گسترده ای در رابطه با فاکتورهای اقتصادی، بازار و فرهنگی مربوط به کسب و کار پیشنهادی اش انجام داده است.

طرح استقرار کسب و کار باید جزئیات کامل طرح کسب و کار را در بر گیرد و به صورت مرحله به مرحله، فعالیت های برنامه ریزی شده برای کسب و کار را طی دو تا سه سال آتی تهیه کند. این فعالیت ها شامل موارد زیر می شوند: فعالیت های مالی مورد نیاز برای شروع یا خریداری کسب و کار، تاریخ شروع مورد انتظار کسب و کار، زمان استخدام کارکنان، زمانبندی فعالیت های صادر برنامه ریزی شده و سایر موارد…

متقاضی باید دانش و درک کاملی از طرح استقرار کسب و کار داشته باشد. در مواردی که که متقاضی از محتوای طرح بی خبر باشد، ممکن است فاقد صلاحیت فرض شود. صرف نظر از اینکه داوطلب قصد دارد یکی از کسب و کارهای موجود را خریداری نماید یا یک کسب و کار جدید را راه اندازی نماید، طرح کسب و کار باید همه ی موارد زیر را پوشش دهد: ایده ی کسب و کار، طرح فروش و بازاریابی ، بازدید اکتشافی (فقط در مورد جانشینی کسب و کار)، فاکتورهای حیاتی، فاکتورهای ریسک، اطلاعات سرمایه گذاری/ مالی، روابط کسب و کار و سرمایه ی انسانی

ایده ی کسب و کار

بخش ایده ی تجاری از طرح استقرار کسب و کار باید:

 • صنعت یا حوزه ای که کسب و کار قرار است در آن فعالیت کند، مشخص نماید.
 • توصیفی از کسب و کار ارائه نماید. این توصیف باید شامل:
 • درصد مالکیت باشد؛ داوطلب باید حداقل مالکیت 33.33 درصد از کسب و کار را در اختیار داشته باشد و سایر سرمایه گذاران همراه با اطلاعات تماس هر یک باید ذکر شوند.
 • نام قانونی و نام تجاری کسب و کار (در موارد جانشینی کسب و کار)
 • جزئیات هر گونه تغییری که داوطلب قرار است در کسب و کار انجام دهد (در موارد جانشینی کسب و کار)
 • اطلاعات مالکیت کسب و کار را ارائه نماید- شراکت، صاحب ملک، همکاری، اکتساب، صاحب امتیاز
 • مکان پیشنهاد شده برای کسب و کار (شهر یا شهرستان) را مشخص نماید.
 • جزئیات پوشش جغرافیایی (محلی، منطقه ای و ملی) کسب و کار را ارائه نماید.

طرح فروش و بازاریابی

بخش طرح فروش و بازاریابی طرح استقرار کسب و کار باید موارد زیر را شرح دهد:

 • تحلیل کسب و کار و استراتژی بازار از جمله بازار یا بازارهای مد نظر، تامین کنندگان اصلی و رقبای اصلی
 • اینکه کسب و کار چگونه فضا برای فعالیت بدست خواهد آورد.
 • چه محصولات یا سرویس هایی ارائه خواهد داد.
 • کسب و کار از چه کانال های توزیعی استفاده خواهد نمود.
 • ساعات فعالیت کسب و کار
 • خدمات تخصصی خارجی که کسب و کار قصد دارد، مورد استفاده قرار دهد.
 • جزئیات کامل تحقیقات انجام شده برای پشتیبانی از این طرح ها

بازدید اکتشافی

بازدید اکتشافی برای همه ی داوطلبینی که قصد دارند به جای راه اندازی یک کسب و کار جدید، یکی از کسب و کارهای موجود را خریداری کنند، الزامی می باشد. متقاضیان باید گزارشی از بازدید خود را به عنوان بخشی از طرح استقرار کسب و کار کنند. گزارش باید کل مدت اقامت در کانادا (از جمله زمان صرف شده در استان های دیگر) را پوشش داده و باید شامل موارد زیر باشد:

 • مدت اقامت در کانادا
 • نام ارائه دهندگان سرویس های تخصصی به کسب و کار و یا سازمان های مربوط به اسکان و استقرار که در طول سفر مورد بازدید قرار می گیرند از جمله آدرس پستی، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک
 • توصیف فعالیت یا بازدید و ارتباط آن با اسکان متقاضی یا استقرار کسب و کار او
 • کپی بلیط های هواپیما، گذرنامه و رسید های هتل
 • کپی کارت های ویزیت جمع آوری شده از مخاطبین و ارائه دهندگان خدمات کسب و کار در طول بازدید
 • جزئیات بازدید از مکان کسب و کار موجود و هر گونه جلسات با صاحبان فعلی

فاکتورهای مهم

این بخش از طرح کسب و کار باید هر یک از موارد زیر را شناسایی نماید:

 • مقررات دولتی که برای کسب و کار پیشنهاد شده قابل به کارگیری هستند از جمله مقررات محیط زیست، مقررات بهداشت و سلامت، الزامات شهرداری و قوانین کار
 • الزامات خاص بیمه
 • چالش های کلی پیش بینی شده به علاوه موارد شناسایی شده در قسمت بالا

فاکتورهای ریسک

NSOI پتانسیل هر یک از فاکتورهای ریسک کسب و کار پیشنهاد شده و توانایی داوطلب در مواجهه با آن ها را در نظر خواهد گرفت. این فاکتورها محدود به موارد زیر نیستند چه داوطلب یک تامین مالی خارجی را پیشنهاد دهد و چه پیشنهاد سرمایه گذاری بیشتر از 50% از دارایی خالص شخصی اش را بدهد.

سرمایه گذاری / مالی

بخش سرمایه گذاری/ مالی طرح کسب و کار باید شامل:

 • مقدار پیشنهادی برای سرمایه گذاری از جمله نحوه ی خرج شدن پول
 • مخارج و بودجه های پیش بینی شده برای راه اندازی کسب و کار
 • منابع تامین مالی سرمایه
 • صورت های مالی 5 سال اخیر در مواردی که عمل جانشینی کسب و کار صورت می پذیرد.
 • صورت های موقت مالی مربوط به سه سال از جمله برگه های تراز، صورت های درآمد و صورت جریان نقد. فرضیات، صورت درآمد و صورت جریان نقد را به عنوان منطقی برای درآمدها، مخارج و سودآوری برآورد شده در نظر می گیرند.

روابط کسب و کار

در این بخش از طرح استقرار کسب و کار، داوطلب باید:

 • نام، سازمان ها، آدرس پستی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیک ارائه دهندگان سرویس های تخصصی به کسب و کارهای طرف قرار داد که متقاضی با آنها در تماس است و رابطه ی کاری فعال یا از طریق پرداخت هزینه ی قراردادی با آنها دارد.
 • نام، نام سازمان، آدرس پستی، آدرس پست الکترونیک و شماره تلفن فردی که در تکمیل طرح استقرار کسب و کار را گردآوری کرده یا به متقاضی در این زمینه کمک نموده است.
 • خلاصه ای از افرادی که در آماده سازی طرح کسب و کار طرف قرارداد بوده اند یا مشاوره داده اند.

سرمایه انسانی

بخش آخر از این طرح باید موارد زیر را شرح دهد:

 • دستاوردهای مدیریتی که داوطلب قصد دارد در کسب و کار پیشنهادی اش داشته باشد از جمله برآورد ساعات هفتگی که به مدیریت یا کار در بیزینس می پردازد.
 • تعداد و انواع مشاغلی که برای افراد کانادا یا ساکنان دائم آنجا ایجاد خواهد شد.
 • برنامه ی داوطلب برای ارائه ی شرایط و ضوابط مشابه با آنچه که کارکنان کسب و کار فعلی از آن رضایت دارند از جمله حفظ دستمزدهای فعلی و شرایط استخدام در مواردی که جانشینی کسب و کار صورت می گیرد.
 • الزامات و تجارب تحصیلی مورد نیاز برای کارکنان جدید
 • هر گونه آماده سازی و آموزش برای کارآفرینی در نوا اسکوشیا (از جمله عناوین دوره ها و نام موسسات، در صورت وجود) که متقاضی متعهد خواهد شد.
 • پس زمینه ی تحصیلی داوطلب و ارتباط آن با ایده ی کسب و کار پیشنهاد شده
 • تجربه ی کارآفرینی داوطلب و ارتباط آن با ایده ی کسب و کار پیشنهاد شده
 • اگر داوطلب هیچ نوع تجربه یا پس زمینه ای در ارتباط مستقیم با کسب و کار پیشنهادی نداشته باشد، باید دانش یا تجربه ی خود که می تواند در کسب و کار به کار گیرد را توضیح دهد.

افرادی که مجاز به اپلای نیستند

متقاضیان غیرقابل قبول:

متقاضیانی که جزو یکی از موارد زیر هستند، فاقد صلاحیت در نظر گرفته می شوند و نمی توانند به این برنامه درخواست دهند:

 • مدعیان پناهندگی در کانادا
 • افرادی که به صورت غیرقانونی ساکن کشور هستند.
 • افرادی که دستور اخراج آنها توسط IRCC یا آزانس خدمات برون مرزی کانادا صادر شده باشد.
 • ممنوع الورود به کانادا باشند.
 • سرمایه گذاران منفعلی باشند (افرادی که قصد سرمایه گذاری در یکی از کسب و کارهای نوااسکوشیا با مشارکت بسیار محدود یا عدم فعالیت روزانه ی مدیریتی در کسب و کار را دارند) و یاافرادی که وضعیت اقامتی ندارند تا زمانی که وضعیتشان به حالت اول باز نگردد، واجد شرایط اپلای نیستند.