برنامه مهاجرت استانی انتاریو – طرح شرکتی

برنامه ی مهاجرت به انتاریو از طریق طرح شرکتی، به شرکت های تاسیس شده ی بین المللی که قصد توسعه ی شرکت خود در انتاریو را دارند کمک می کند تا با خرید یکی از کسب و کارهای فعلی انتاریو این کار را انجام دهند. بعد از تاسیس موفقیت آمیز کسب و کار، کارکنان اصلی، واجد شرایط اپلای برای گواهی انتخاب استانی هستند. این گواهی به آنها این امکان را می دهد که در نهایت به ساکنان دائمی کانادا تبدیل شوند. متقاضی اصلی این برنامه، فردی است که امضای شرکت می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی طرح شرکتی انتاریو از بخش های زیر استفاده نمایید.

 • حداقل شرایط لازم
 • کسب و کارهای فاقد صلاحیت
 • مصاحبه
 • توافقنامه ی عملکردی
 • مجوز کار موقت
 • انتخاب

حداقل شرایط لازم

شرایط لازم برای شرکت ها

شرکت های بین المللی باید شرایط زیر را برآورده نمایند.

 • حداقل 36 ماه قبل از زمان درخواست برای این طرح، تاسیس شده باشند.
 • در حال حاضر کارکنان کلیدی ای را استخدام کرده باشد که به دنبال انتخاب اسانی هستند و وجود این کارکنان کلیدی باید برای فعالیت های کسب و کار در انتاریو ضروری باشد.
 • به ازای هر یکی از کارکنانی که به دنبال انتخاب استانی هستند، 5 شغل تمام وقت برای شهروندان کانادایی یا ساکنان دائمی آنجا ایجاد نمایند.
 • کارکنان منتخب باید قبل از اقامت دائم برای نمایش مهارت های مورد نیاز زبان، دو سال در آنجا حضور داشته باشند.
 • به ازای هر عضو کلیدی، پنج شغل دائم تمام وقت جدید برای شهروندان کانادایی ایجاد کند.
 • موقعیت های شغلی باید حقوقی حدقال در سطح دستمزد معمول مرتبط با آن شغل یا حقوقی بالاتر داشته باشند.
 • موقعیت شغلی قبل از ارائه ی گزارش نهایی، باید به طور پیوسته حداقل از 10 ماه گذشته پر باشد.

در مورد جانشینی کسب و کار، معیارهای اضافی زیر نیز باید برآورده شوند:

 • هر یک از کسب و کارهای موجود حداقل طی 60 ماه گذشته، توسط همان مالک در حال اجرا بوده باشند.
 • عمل خرید باید مالکیت را به طور کامل از مالک قبلی به شرکت انتقال دهد.
 • کسب و کار نباید قبلا تحت مالکیت یا مدیریت یکی از منتخبین قبلی برنامه های تجاری OINP بوده باشد.
 • طرح کسب و کار پیشنهاد شده باید باعث رشد کسب و کار شود.
 • شرکت باید حداقل سطح دستمزد و شرایط استخدام کارکنان فعلی را حفظ نماید.
 • شرکت باید تعهدات ایجاد شغل را برآورده نماید.
 • شرکت باید همه ی مشاغل دائمی تمام وقت را حفظ نماید.

درصورتی که کسب و کار تاسیس شده در انتاریو، یک کسب و کار توسعه ی زمین یا یک شرکت مال الاجاره باشد، معیارهای اضافی زیر نیز باید برآورده شوند:

 • محدودیت سه پروژه در سال
 • فعالیت پیشنهادی باید یک کسب و کار دائما در حال کار باشد که به دنبال گسترش یا بهبود وضعیت فعلی محل زمین و همچنین اطمینان از این است که شرکت نقش مدیریتی فعال و مستمری در کسب و کار پیشنهاد شده خواهد داشت.
 • شرکت های اجاره داری واجد شرایط باید کالای پیشنهادی خود را تولید یا خدماتشان را ارائه دهند و برای کسب سود فقط برای مدیریت شرکت های دیگر راه اندازی نشده باشند.
 • شرکت های توسعه ی زمین واجد شرایط، باید نشان دهند که کسب و کار پیشنهادی شان یک سرمایه گذاری بلندمدت و غیرسودگرانه خواهد بود و توسه ی زمین مربوطه، بخشی جدایی ناپذیر از هسته ی شرکت کسب و کار در حال انجام خواهد بود.
 • شرکت ها باید یک مستند از سرتیفیکیت مکان محل یا تاییدیه مقامات برنامه ریزی محلی ارائه نمایند.
 • شرکت باید در دوره ی نظارت دو ساله ی خود ثابت کند تمام تعهدات ذکر شده در توافقنامه ی عملکرد که باید برای راه اندازی فعالیت ها و کسب و کار مدنظر برآورده می شدند را به انجام رسانده است.

شرایط سرمایه گذاری

تحت طرح OINP شرکتی، سرمایه گذاری هایی واجد شرایط خواهند بود که معیارهای زیر را برآورده نمایند:

 • شرکت برای گسترش یافتن در انتاریو یا خرید یکی از کسب و کارهای فعلی این استان، باید حداقل 5 میلیون دلار کانادا سرمایه گذاری نماید.
 • بودجه ی سرمایه گذاری باید از راه های قانونی بدست آمده باشد.
 • فعالیت های سرمایه گذاری پیشنهادی، باید سود اقتصادی قابل توجهی برای انتاریو داشته باشند که این امر با ارزیابی طرح کسب و کار شرکت تعیین می شود.

اگر کسب و کار تاسیس شده در انتاریو در حوزه ی توسعه ی زمین یا یک شرکت مال الاجاره باشد، الزامات زیر نیز باید برآورده شوند:

 • سرمایه گذاری باید حداقل 10 میلیون دلار باشد.
 • مبل سرمایه گذاری پیشنهادی باید بیش از قمیت خرید زمین یا هزینه های ساخت و ساز را پوشش دهد.

شرایط مورد نیاز برای کسب و کار پیشنهادی

علاوه بر موارد ذکر شده در قسمت بالا، کسب و کار پیشنهادی در انتاریو باید:

 • ارتباط ساختاری شفافی با شرکت مادر داشته باشد (به طور مثال: شرکت تابعه، شعبه یا وابسته به شرکت)
 • قصد داشته باشد از طریق فروش کالاها یا خدمات به سود برسد.
 • منبع درآمد اصلی آن از درآمدهای فعال (کسب شده) و غیرمنفعل باشد.
 • با الزامات قانونی کانادا و همه ی الزامات قانونی صدور مجوز که برای مشروعیت فعالیت های آن الزامی است، مطابقت داشته باشد.
 • به عنوان یک کسب و کار دائمی در انتاریو در نظر گرفته شود.
 • یک طرح کسب و کار ارائه نماید. طرح کسب و کار، یک سند مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهاد شده را توصیف می کند و شامل:
 • هدف و مقصود کسب و کار پیشنهادی از جمله محصولات، بازارهای هدف و استراتژی های عملیاتی
 • اهداف عملیاتی و مالی
 • چالش هایی که بین اجرای طرح کسب و کار و دستیابی به مقاصد، و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت وجود دارد.
 • راهکارهای در نظر گرفته شده برای غلبه بر چالش ها

شرایط مورد نیاز برای کارکنان کلیدی و موقعیت شغلی آنها

شرکت های متقاضی می توانند برای حداکثر 5 نفر از کارکنان کلیدی که قرار است کسب و کار را در انتاریو تاسیس کنند و به دنبال انتخاب برای استقرار دائم در استان هستند، درخواست ارائه نمایند. برای اپلای تحت برنامه ی OINP شرکتی، این کارکنان کلیدی باید:

 • وجودشان برای تاسیس و فعالیت های کسب و کار پیشنهادی الزامی باشد.
 • در کسب و کار فعلی شرکت متقاضی، دارای تخصص در مدیریت ارشد، اجرایی یا دانش تخصصی (مشاغل سطح 0 یا A) باشند.
 • فقط کارکنان کلیدی که در یک موقعیت شغلی سطح NOC A هستند می توانند پیشنهاد شوند.
 • حداقل 36 ماه از 60 ماه آخر را در حرفه ی مدنظر در شرکت متقاضی بوده باشند (موقعیت شغلی که قرار است در کسب و کار پیشنهادی شان در انتاریو داشته باشند)
 • در 12 ماه قبل از ارائه ی درخواست، به طور مستمر در آن موقعیت شغلی برای شرکت متقاضی کار کرده باشند.
 • رابطه ی خانوادگی مستقیمی با هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی شرکت، هیئت مدیره یا سهامدارانی که دارای بیش از 10 درصد ارزش سهام شرکت متقاضی هستند، نداشته باشند.
 • روابط خانوادگی مستقیم شامل همسر، مادر، پدر، بردار، خواهر، مادربزرگ و پدربزرگ، اعضای درجه اول خانواده ی همسر می باشد.
 • هیچگونه سهمی در شرکت نداشته باشد جز مواردی که در آن سهام به عنوان بخشی از بسته ی دستمزد در قرارداد کارمند ذکر شده باشد که در این صورت حقوق صاحبان سهام برای کارکنان کلیدی باید کمتر از 10 درصد کسب و کار شرکت متقاضی باشد.
 • در موقعیت شغلی تمام وقت دائم با سطح دستمزد معمول آنجا مشغول به کار شوند.

به علاوه، برای انتخاب به عنوان ساکن دائم، این کارکنان کلیدی باید:

 • در موقعیتی باشند که توسط OINP تایید شده باشد و باید وظایف شغلی تایید شده را انجام دهند.
 • حداقل 75 درصد از هر سال (9 ماه از یک سال) که با مجوز کار موقت برای حمایت از آن کسب و کار در انتاریو هستند را به طور فیزیکی در آنجا ساکن باشند.
 • در یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه دارای مهارت سطح CLB 5 باشند.
 • مهارت زبان را می توان با نمرات آزمون آیلتس و تست d’Évaluation de Français  در هر یک از بخش های زبان ثابت نمود:
 • شنیدار: آیلتس 5 یا TEF 181-216
 • خواندن: آیلتس 4 یا TEF 151-180
 • نوشتار: آیلتس 5 یا TEF 226-270
 • گفتار: آیلتس 5 یا TEF 226-270

کسب و کارهای فاقد صلاحیت

انتاریو درخواست هایی را که ریسک نداشتن منفعت اقتصادی بلند مدت برای استان را داشته باشند، مورد رسیدگی قرار نمی دهد. در نتیجه، کسب و کارهای پیشنهادی نباید در لیست کسب و کارهای فاقد صلاحیت باشند.

کسب و کارهای فاقد صلاحیت در منطقه ی بزرگ تورنتو (GTA)

 • فرانچایز موجود در انتاریو (فرانچایزهای خارجی جدیدی که در حال گسترش به انتاریو هستند، مجاز می باشند) )/ فرانچایز گونه ای از کسب و کار است که بر پایه آن به یک شرکت اختیار داده می شود که تولیدات یا فرآورده های شرکت دیگر را بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت نماید.
 • پمپ بنزین ها
 • بازیافت لاستیک تایر
 • بازیافت آهن قراضه
 • بنگاه های رهنی (Pawnbrokers)
 • اقامتگاه های جای خواب و صبحانه
 • هلدینگ ها
 • رختشویی
 • کارواش
 • کسب و کارهای مربوط به پرداخت وام روزانه و موارد مرتبط با آن
 • کسب و کارهایی که قبلا تحت مالکیت یا مدیریت یکی از منتخبین فعلی یا سابق برنامه های کسب و کار OINP بوده اند.

کسب و کارهای فاقد صلاحیت در خارج از منطقه ی تورنتوی بزرگ

 • بازیافت لاستیک تایر
 • بازیافت آهن قراضه
 • بنگاه رهن (Pawnbrokers)
 • هلدینگ ها
 • رختشویی
 • کارواش
 • کسب و کارهای مرتبط به پرداخت وام روزانه و موارد مرتبط
 • کسب و کارهایی که قبلا تحت مالکیت یا مدیریت یکی از منتخبین فعلی یا سابق برنامه های کسب و کار OINP بوده اند.

مصاحبه

متقاضی اصلی (فرد مسئول امضای شرکت) و همه ی کارکنان کلیدی پیشنهاد شده برای شرکت باید در مدت کوتاهی بعد از ارائه درخواست، برای مصاحبه ی حضوری در دفتر انتاریو حضور داشته باشند. این مصاحبه برای درک بهتر طرح کسب و کار ارائه شده و سطح تجربه ی اعضای کلیدی شرکت صورت می پذیرد. شرکت متقاضی مسئول تمام هماهنگی های حمل و نقل و هزینه های متحمل شده در رابطه با مصاحبه است.

توافقنامه ی عملکرد

در صورت تایید درخواست، شرکت باید یک توافقنامه ی عملکرد را با استان انتاریو امضا نماید. این توافقنامه، تعهداتی که شرکت در قبال واجد شرایط کردن کارکنان کلیدی برای وضعیت اقامت دائم دارد، در بر می گیرد. این مستند شامل موارد زیر خواهد بود (اما صرفا محدود به موارد زیر نمی باشد):

 • توصیف کسب و کار (صنعت و مکان آن)
 • مقدار و بازه ی زمانی سرمایه گذاری
 • تعداد و انواع موقعیت های کاری ایجاد شده برای شهروندان و ساکنان دائم کانادا
 • نقاط عطف اجباری کسب و کار و دستاوردها (با توجه به نوع خاص کسب و کار)
 • چارچوب زمانی برای انجام تعهدات

توافقنامه ی عملکرد برای هر شرکت منحصر به فرد است و بر اساس اطلاعات ارائه شده در درخواست شرکت، طرح کسب و کار و مصاحبه ارائه می شود. اگر OINP قانع نشود که کسب و کار می تواند با موفقیت تعهدات تشریع شده در توافقنامه ی عملکرد را برآورده نماید، اعضای کلیدی کسب و کار واجد شرایط اخذ وضعیت اقامت دائم نخواهند شد.

مجوز کار موقت

هنگامی که شرکت توافقنامه ی عملکرد را امضا نمود، OINP یک تاییدیه صادر خواهد نمود. کارکنان کلیدی با استفاده از این تاییدیه می توانند برای اخذ مجوز کار موقت به سازمان IRCC درخواست دهند. مجوز کار موقت به کارکنان کلیدی و خانواده ی آنها این امکان را می دهد تا به صورت موقت به انتاریو نقل مکان نمایند.

توجه: مجوز کار موقت توط OINP صادر نمی شود؛ کارکنان کلیدی باید از طریق IRCC اقدام نمایند. یک مجوز کار موقت، یک سند رسمی است که توسط دولت کانادا منتشر شده است و به یک فرد خارجی اجازه می دهد تا به شکل قانونی به صورت موقت در کانادا مشغول به کار شوند.

انتخاب شدن

مسئول ارائه ی گزارشی نهایی، شرکت است که قالب این گزارش 18 تا 20 ماه بعد از رسیدن کارکنان کلیدی به انتاریو همراه با مجور کار موقت آنها ارائه خواهد شد. این گزارش برای راه اندازی فرآیند انتخاب مورد نیاز است و از این رو فقط بعد از اینکه OINP، نظارت لازم روی کسب و کار را انجام داد، می توان آن را ارائه نمود. در گزارش نهایی، نشان دادن اینکه شرکت همه ی تعهدات مطرح شده در توافقنامه ی عملکردی را دارا می باشد، به عهده ی خود شرکت است.

لازم توجه است که هر یکی از اعضای کلیدی مسئول برآورده کردن شرایط انتخاب خود (که در قسمت حداقل شرایط مورد نیاز ذکر شد) می باشند. اگر یکی از کارکنان کلیدی، کل شرایط عمومی انتخاب را برآورده نکند، سایر کارکنان کلیدی همچنان واجد شرایط انتخاب خواهند بود.

منتخبینی که همه ی مقررات توافقنامه ی عملکردی را برآورده نمایند، باید ظرف 6 ماه بعد از انتخاب شدن توسط OINP برای اخذ وضعیت اقامت دائم به سازمان IRCC درخواست دهند. درخواست کارکنان کلیدی به IRCC باید شامل کپی نامه ی انتخاب و یک کپی از تاییدیه ی برنامه ی انتخاب استانی انتاریو به علاوه ی درخواست اقامت دائم باشد.

اگر کارکنان کلیدی توسط OINP برای وضعیت اقامت دائم انتخاب شوند، حق رد کردن درخواست وضعیت اقامت دائم در صورت وجود مشکلاتی (از جمله مشکلات سلامت، امنیت، کیفری یا سایر ناروایی هایی از این قبیل) برای دولت کانادا محفوظ است. IRCC سازمان تصمیم گیرنده ی نهایی برای همه ی درخواست های اقامت دائم است.