فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

  • تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
  • لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید تا ارزیابی شما بدرستی انجام شود.
  • بدیهی است پس از تکمیل فرم، کارشناسان کاناداهوم در اسرع وقت، فرم شما را بررسی و نتیجه را از طریق ایمیل به شما اطلاع خواهند داد.