عدم پیشرفت کانادا در زمینه از بین بردن شکاف نژادی در میزان حقوق و دستمزد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 0 0عدم پیشرفت کانادا در زمینه از بین بردن شکاف نژادی در میزان حقوق و دستمزد 

افزایش نرخ بیمه اتومبیل برای محکومین استفاده از تلفن در حین رانندگی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 0 0افزایش نرخ بیمه اتومبیل برای محکومین استفاده از تلفن در حین رانندگی 

تفریح زمستانی عالی؛ تیوب سواری روی برف در نزدیکی تورنتو 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 2 0تفریح زمستانی عالی؛ تیوب سواری روی برف در نزدیکی تورنتو 

شلوغی خانه، مشکل دیگری در تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 1 0شلوغی خانه، مشکل دیگری در تورنتو

شبیخون دزدها به صندوق های پستی در ادمونتون

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 2 0شبیخون دزدها به صندوق های پستی در ادمونتون

مدیر سابق شرکت سی ان سی لاوالین از ارائه دفاعیه انصراف داد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 2 0مدیر سابق شرکت سی ان سی لاوالین از ارائه دفاعیه انصراف داد

کشمکش اتحادیه اروپا بر سر تقسیم پناهجویان

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 2 0کشمکش اتحادیه اروپا بر سر تقسیم پناهجویان

یک چهارم بیمارستان های مانتون در اشغال افراد نیازمند به آسایشگاه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 3 0یک چهارم بیمارستان های مانتون در اشغال افراد نیازمند به آسایشگاه

هزینه های پناهجویان ۷۵ میلیون دلار خرج روی دست مالیات دهندگان تورنتو می گذارد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 5 0هزینه های پناهجویان ۷۵ میلیون دلار خرج روی دست مالیات دهندگان تورنتو می گذارد

واکنش جسورانه منیتوبا به ممنوعیت نمادهای مذهبی در کبک

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 4 0واکنش جسورانه منیتوبا به ممنوعیت نمادهای مذهبی در کبک