10

آوریل
2020

۵۵۰ مورد ابتلای جدید در اونتاریو تایید شد- بالاترین میزان افزایش در یک روز

Posted By : کاناداهوم/ 110 0به گزارش CP24، در اونتاریو۵۵۰ مورد جدید ابتلا به کووید-۱۹ تائید شد که تا کنون بالاترین میزان افزایش طی یک روز بوده است. این افزایش ناگهانی در حالی گزارش می شود که پس از ۳ آوریل، منحنی تعداد مبتلایان صاف شده بود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.