04

آوریل
2020

10 انتاریویی دیگر قربانی COVID-19؛ مجموعا 33 نفر

Posted By : کاناداهوم/ 202

[ad_1]

انتاریو- 680 News: به تایید مقامات درمانی استان، 10 انتاریویی دیگر در اثر ابتلا به COVID-19 جان خود را از دست دادند تا شمار قربانیان به 33 نفر برسد. 

[ad_2]