01

جولای
2020

یک زن مسلمان کانادایی فرماندار جدید آلبرتا 

Posted By : کاناداهوم/ 70

[ad_1]

ادمونتون- Global News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، تاجر و بشر دوست کانادایی به نام سلما لاخانی را به عنوان فرماندار جدید آلبرتا معرفی کرد. 

[ad_2]