04

اکتبر
2019

گم شدن کت و شکایت از هدیه کریسمس؛ دلایل عجیب کانادایی ها برای تماس با پلیس

Posted By : کاناداهوم/ 169تورنتو- علیرغم توصیه پلیس به شهروندان برای خودداری از تماس با ۹۱۱ برای موارد غیرضروری، هر سال تعداد زیادی از مردم و بخصوص کودکان و نوجوانان به دلایل مختلف با پلیس تماس می گیرند.