16

اکتبر
2019

گزارش‌ها از رشد اقتصاد کانادا در ماه اکتبر خبر می‌دهند

Posted By : کاناداهوم/ 152سایت سازمان ملی آمار کانادا موسوم به Stats Canada گزارش داده که شاخص تولید ناخالص ملی کشور (GDP)، در پیامد ۱/۰ درصد کاهش در سپتامبر، در ماه اکتبر ۳/۰ درصد رشد را نشان داده است. این رشد، در میان ۱۵ تا ۲۰ بخش صنعتی روی داده که پیشگامان آن صنایع تولیدی، مالی و بیمه‌ای و عمده‌فروشی کالا بوده‌اند.