24

مه
2019

کنترل بیش از دو تریلیون دلار از دارایی های کانادایی در اختیار زنان

Posted By : کاناداهوم/ 327

[ad_1]

تورنتو- به گزارش کارشناسان CIBC، زنان امروزه در کانادا 2.2 تریلیون دلار از دارایی های کشور را در اختیار دارند. بنجامین تال از کارشناسان ارشد Capital Markets CIBC و کاترین جاج با اشاره به این مساله بر لزوم انجام اقدامات بیشتر برای استفاده بهینه از توانایی های اقتصادی زنان تاکید کردند.
از رکود اقتصادی سال 2008 به این سو، تعداد بیشتری از زنان بالای 25 سال وارد بازار کار شده و در اقتصاد کشور مشارکت فعال دارند. از سال 2008 به این سو، زنان این گروه سنی، 52 درصد رشد اشتغال در بخش مشاغل تمام وقت را سبب شدند. حضور زنان بالای 55 سال در بازار کار نیز در دوره مورد اشاره از مردان بیشتر بوده است.
زنان متاهل و دارای فرزند هم اکنون 47 درصد درآمد خانوار را تامین می کنند. این میزان حدود دو برابر بیشتر از سهم آنها در سال های 1970 می باشد.
با توجه به موارد ذکر شده، امروزه زنان (مجرد، مطلقه، بیوه و متاهل) کنترل حدود 2.2 تریلیون دلار از دارایی های مالی را در اختیار دارند. سهم زنان تا سال 2028، به حدود 3.8 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.

[ad_2]