08

اکتبر
2019

کنایه‌های ترامپ به کانادا و رابطه‌ دوستانه/دشمنانه‌ او

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 26 0دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، تصور مبهمی از روابط بین‌المللی بین کشورها دارد. این مشکل در ارتباط او با کانادا و نظر او راجع به این کشور هم صادق است و رابطه‌ او با این همسایه‌ شمالی را، به ترکیبی از دوستی و دشمنی، تبدیل کرده. در زیر نمونه‌هایی از سخنان او در مورد کانادا در اوایل ماه جون را برای مثال می‌آوریم:

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.