03

اکتبر
2019

کلاهبرداری عشقی صد و چهل هزار دلاری از سالمند انتاریویی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 92 0انتاریو- مارگارت، در سال ۲۰۱۸ هم همسر و هم بخش زیادی از پس انداز تمام زندگی اش را از دست داد. او قربانی کلاهبرداری عشقی ۱۴۰ هزار دلاری شد. مارگارت در گفتگو با خبرنگار Global News رابطه اینترنتی ۱۱ ماهه اش را شرح داد و گفت: <شنیدن حرف های شیرین درباره خودم از دهان فردی دیگر، خوشایند بود. من هرگز شخصا این مرد که خود را بروس آلن، ساکن آمریکا معرفی می کرد، ملاقات نکردم.>

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.