18

مه
2020

کلاس های ترم پاییز دانشگاه مک گیل آنلاین خواهند بود

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 52 0مونترال- Global News: دانشجویان دانشگاه مک گیل (واقع در مونترال) به دلیل پاندمی COVID-19  به صورت حضوری در کلاس های ترم پاییز شرکت نخواهند کرد.  

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.