08

آوریل
2019

کشف چندین قبضه سلاح و مواد مخدر به ارزش بیش از یک میلیون دلار توسط پلیس

Posted By : کاناداهوم/ 326

[ad_1]

تورنتو- پلیس ناحیه پیل در پایان عملیات سه ماهه با کد رمز Project Baron، مقدار زیادی مواد مخدر به ارزش بیش از 1.2 میلیون دلار و 26 قبضه اسلحه به همراه مهمات را کشف و توقیف کردند.
کریس مک کورد، فرمانده اداره پلیس ناحیه پیل، این عملیات را یکی از بزرگترین ماموریت های تاریخ اداره پلیس پیل اعلام کرد. در جریان بازرسی از انباری در Rexdale، بیست و شش قبضه سلاح و مهمات که برای مهلک تر شدن دستکاری نیز شده بودند کشف شد.
Project Baron از ژانویه سال جاری آغاز شد. در جریان این عملیات، کارآگاهان واحد مبارزه با مواد مخدر و باندهای خلاف خیابانی بر روی یک مرد 35 ساله ساکن برمپتون که مسوول قاچاق مواد مخدر در منطقه بود، متمرکز شدند. مظنون بازداشت شده با 60 اتهام کیفری روبرو می باشد.

[ad_2]