07

آگوست
2019

کشف شصت و هشت کیلوگرم کوکائین و صدها هزار دلار پول نقد توسط پلیس تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 173 0تورنتو- پلیس تورنتو در پایان ماموریتی با کد رمز Project Sparta، حدود ۶۸ کیلوگرم کوکائین و صدها هزار دلار پول نقد را کشف و توقیف کردند. در پایان این عملیات، شبکه توزیع کوکائین در تورنتو متلاشی شد.
پلیس ۳ فرد ساکن تورنتو به نام هانگ نگوین ۳۴ ساله، آدریان نارایان ۲۰ ساله و نیکولاس دروگ را به اتهام در اختیار داشتن کوکائین و متامفتامین و MDMA به منظور قاچاق و چندین اتهام دیگر بازداشت کرده اند.
پلیس با در دست داشتن ۶ حکم تفتیش، ۳ اتومبیل و سه خانه متعلق به متهمین را در حوالی خیابان های Bathurst و Follis؛ Adelaide Street West و Simcoe Street Area و همچنین Bay Street و Grosvenor Street را مورد بازرسی قرار دادند. در پایان عملیات، ۶۸ کیلوگرم کوکائین، ۵ کیلوگرم MDMA، ۷ کیلوگرم کتامین، ۱ کیلوگرم متامفتامین و ۳۴۳ هزار و ۷۵۹ دلار پول نقد کشف شد. ارزش مواد مخدر کشف شده ۷٫۶ میلیون دلار برآورد می شود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.