23

مه
2019

کشف آزبست در سایه چشم برند کلرز

Posted By : کاناداهوم/ 226 0آمریکا- سازمان غذا و داروی آمریکا در پی آلودگی سایه چشم عرضه شده در فروشگاه Clair’s به آزبست (پنبه نسوز)، از کنگره آن کشور خواست که مقررات ایمنی محصولات آرایشی را به روز نماید. FDA برای همکاری با کنگره جهت مدرنیزه کردن مقررات ایمنی اعلام آمادگی کرده است.
FDA اخیرا در مورد خطرات استفاده از محصولات Clair’s (از جمله سایه چشم و رژ گونه) به دلیل آلوده بودن آنها به این ماده سرطان زا هشدار داد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.