15

آوریل
2019

کتمان وجود معضل خودکشی دانشجویان توسط مسوولین دانشگاه تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 469

[ad_1]

تورنتو- صبح دوشنبه 18 مارچ، صدها دانشجوی دانشگاه تورنتو مقابل ساختمان Simcoe Hall و در داخل راهروی ساختمان گردهم آمدند تا به بی توجهی مسوولین دانشگاه به خودکشی یکی از دانشجویان اعتراض کنند. آنان خواستار اذعان مسوولین به وجود بحران سلامت روانی در دانشگاه می باشند. طی آخر هفته گذشته یکی از دانشجویان دانشگاه خودکشی کرد. اما مسوولین دانشگاه از به کار بردن واژه خودکشی برای تشریح نحوه مرگ دانشجو خودداری کردند.
شوبیت سینگ، دانشجوی سال دوم رشته مهندسی کامپیوتر می گوید: اخیرا مسوولین دانشگاه روال کتمان معضل خودکشی در دانشگاه را پیش گرفته اند. فکر می کنیم طی یک سال گذشته این سومین و یا چهارمین مورد خودکشی بود که در دانشگاه رخ داد. شیلا رسولی، دانشجوی سال سوم رشته علوم اعصاب (Neuroscience)، می گوید که در نامه ای که برای مسوولین دانشگاه ارسال کرده، خواهان اعمال 21 تغییر در سیستم شده است.

[ad_2]