13

جولای
2020

 کتاب افشاگرانه برادرزاده ترامپ هفته آینده منتشر می شود

Posted By : کاناداهوم/ 94

[ad_1]

آمریکا- The Canadian Press: کتاب افشاگرانه به قلم مری ترامپ (برادرزاده دونالد ترامپ) هفته آینده به بازار می آید. 

[ad_2]