17

مه
2019

کایروپرکتور مخالف واکسیناسیون، مجوز طبابت اش را از دست داد

Posted By : کاناداهوم/ 328

[ad_1]

هالیفکس- دنا چرچیل، کایروپرکتور شاغل در هالیفکس که پیام هایی در مخالفت با واکسیناسیون را در رسانه های اجتماعی پست می کرد، مجوز طبابت خود را به مقامات کالج کایروپرکتورها واگذار کرده و به بی کفایتی حرفه ای خود اعتراف کرد.
دنا چرچیل که مدیریت Oxford Chiropractic Inc. را به عهده داشت مجوز خود را 22 ژانویه به مقامات کالج در نووا اسکوشیا تسلیم کرد. چرچیل همچنین بایستی 6 هزار دلار هزینه مربوط به رسیدگی به پرونده اش را به کالج پرداخت کند. او کماکان با برخورد انضباطی به دلیل سوء رفتار حرفه ای روبرو می باشد. مقامات کالج با این استدلال که اظهارنظر حرفه ای در مورد واکسیناسیون در حوزه اختیارات کایروپرکتورها نمی باشد، واکسیناسیون را برای سلامت عمومی ضروری اعلام کردند.

[ad_2]