07

جولای
2019

کاهش مخارج مصرفی کانادایی ها به پایین ترین حد در ده سال

Posted By : کاناداهوم/ 324

[ad_1]

تورنتو- به پیش بینی بانک مرکزی، کند شدن اقتصاد کانادا سبب کاهش مخارج مصرفی یا Consumer Spending کانادایی ها به پایین ترین حد در ده سال گذشته خواهد شد. کارشناسان، رشد مخارج مصرفی را 1.3 درصد در سال 2019 پیش بینی کرده اند که پایین ترین حد از سال 2009 به این سو می باشد.
ترکیبی از عوامل مختلف، از کند شدن بازار مسکن که سبب شده بسیاری از کانادایی ها خود را احساس کنند، تا افزایش نرخ بهره و پایین بودن میزان پس انداز نزد خانوارهای کانادایی، باعث شده بسیاری از کانادایی ها کمتر از قبل پولش را خرج کنند. همانطور که گفته شد، افزایش نرخ بهره، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. بانک مرکزی کانادا از اواسط سال 2017 به این سو، 5 نوبت نرخ بهره پایه را افزایش داده است.
طی سه ماهه چهارم سال 2018، نرخ اعلام ورشکستگی در 4 استان بزرگ کانادا افزایش داشت.

[ad_2]