01

آوریل
2020

کاهش درآمد ماهانه نیمی از خانوارهای کانادایی به دلیل اپیدمی ویروس کرونا

Posted By : کاناداهوم/ 148

[ad_1]

کانادا- The Star: نتیجه نظرسنجی اخیر Angus Reid Institute نشان می دهد که بسیاری از کانادایی ها به دلیل تعطیل شدن بیزنس ها و قرنطینه، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه شان را از دست داده اند. طی هفته گذشته میزان تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری چند برابر افزایش یافت. 

[ad_2]