03

مه
2019

کاهش حداکثر سرعت مجاز در خیابان های مونترال

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 273 0مونترال- شهرداری مونترال با هدف محافظت از عابران پیاده و دوچرخه سواران، قصد کاهش حداکثر سرعت مجاز در خیابان های اصلی به ۴۰ کیلومتر در ساعت و در خیابان های مسکونی به ۳۰ کیلومتر در ساعت را دارد.
اریک آلن کالدول، عضو شورای شهر مونترال در گفتگو با خبرنگاران برنامه ۳ ساله شهرداری برای کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی را معرفی کرد. کالدول عضو کمیسیونی است که مسوولیت برنامه ریزی شهری را به عهده دارد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.