03

مه
2019

کاهش حداکثر سرعت مجاز در خیابان های مونترال

Posted By : کاناداهوم/ 417

[ad_1]

مونترال- شهرداری مونترال با هدف محافظت از عابران پیاده و دوچرخه سواران، قصد کاهش حداکثر سرعت مجاز در خیابان های اصلی به 40 کیلومتر در ساعت و در خیابان های مسکونی به 30 کیلومتر در ساعت را دارد.
اریک آلن کالدول، عضو شورای شهر مونترال در گفتگو با خبرنگاران برنامه 3 ساله شهرداری برای کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی را معرفی کرد. کالدول عضو کمیسیونی است که مسوولیت برنامه ریزی شهری را به عهده دارد.

[ad_2]