07

فوریه
2020

کاهش احتمالی دوران محکومیت مهاجم مسلح به مسجد کبک 

Posted By : کاناداهوم/ 188

[ad_1]

کبک-Global News : وکیل مدافع آلکساندر بیسونت که با حمله مسلحانه 29 ژانویه 2017 به مرکز اسلامی در کبک، 6 نمازگزار را به قتل رسانده و ده ها نفر را مجروح کرد، درخواست کاهش دوران محکومیت را به دادگاه ارائه کرده است. 

[ad_2]