07

فوریه
2020

کاهش احتمالی دوران محکومیت مهاجم مسلح به مسجد کبک 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0کبک-Global News : وکیل مدافع آلکساندر بیسونت که با حمله مسلحانه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ به مرکز اسلامی در کبک، ۶ نمازگزار را به قتل رسانده و ده ها نفر را مجروح کرد، درخواست کاهش دوران محکومیت را به دادگاه ارائه کرده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.