30

ژوئن
2019

کانادا یکی از بهترین مقاصد توریستی جهان برای جامعه دگرباشان جنسی

Posted By : کاناداهوم/ 253 0کانادا- کانادا به لطف طبیعت زیبا و مردمان مودب اش سالانه میلیون ها گردشگر را به سوی خود جلب می کند. این کشور اخیرا به عنوان دومین کشور برتر جهان و یکی از بهترین مقاصد جهان برای مسافرت انتخاب شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.