25

آگوست
2019

کانادا سومین کشور برتر جهان، پس از سوئیس و ژاپن

Posted By : کاناداهوم/ 171کانادا- کانادایی ها بهانه جدیدی برای فخرفروشی دارند، زیرا در جمع ۸۰ کشور برتر جهان، پس از سوئیس و ژاپن مکان سوم جدول را به خود اختصاص دادند.