08

ژوئن
2019

کانادا دیگر الگو و نماد اخلاق در جهان نیست!

Posted By : کاناداهوم/ 331

[ad_1]

کانادا- آندره دومیس، از نویسندگان مجله Maclean’s  در مقاله ای جالب به وجهه خدشه دار شده کانادا در جهان به عنوان <نماد و الگوی اخلاق> پرداخته است. در اینجا چکیده ای از مقاله ارائه می شود.

[ad_2]