29

آگوست
2019

کانادا درای ادعای استفاده از زنجبیل واقعی را پس گرفت

Posted By : کاناداهوم/ 179آمریکا-  شرکت سازنده نوشیدنی Canada Dry که از سوی آمریکایی ها به <تبلیغات دروغ> متهم شده است، ادعای استفاده از زنجبیل (Ginger) واقعی در نوشیدنی اش را پس گرفت. این شرکت همچنین به مشتریانی که از سال ۲۰۱۳ به این سو در آمریکا آن را خریداری کرده اند، خسارت پرداخت می کند. مبلغ خسارت برای هر خانوار ۵٫۲۰ دلار بدون ارائه رسید و ۴۰ دلار با ارائه رسید خواهد بود.