16

اکتبر
2019

کانادا بر سختگیری‌ها در بکارگیری پهبادها می‌افزاید

Posted By : کاناداهوم/ 229

[ad_1]

پس از یک حادثه‌ هجوم پهبادهای کوچک (Drones) به فرودگاه بین‌المللی لندن و لغو 36 ساعته‌ پروازها، مقامات حمل و نقل دولت‌های جهان، از جمله وزارت حمل و نقل کانادا، تصمیم گرفته‌اند، قوانین موجود در رابطه با مالکیت و بکارگیری این وسایل را، سختگیرانه‌تر کنند. این وزارتخانه می‌گوید قوانین جدید شامل محدودیت سنی، گذراندن آزمون‌های سنجش آگاهی و التزام به ثبت‌نام دولتی برای تمام دارندگان پهباد بوده و از سال 2019 به اجرا در خواهند آمد.

[ad_2]