16

اکتبر
2019

کانادا بر سختگیری‌ها در بکارگیری پهبادها می‌افزاید

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 90 0پس از یک حادثه‌ هجوم پهبادهای کوچک (Drones) به فرودگاه بین‌المللی لندن و لغو ۳۶ ساعته‌ پروازها، مقامات حمل و نقل دولت‌های جهان، از جمله وزارت حمل و نقل کانادا، تصمیم گرفته‌اند، قوانین موجود در رابطه با مالکیت و بکارگیری این وسایل را، سختگیرانه‌تر کنند. این وزارتخانه می‌گوید قوانین جدید شامل محدودیت سنی، گذراندن آزمون‌های سنجش آگاهی و التزام به ثبت‌نام دولتی برای تمام دارندگان پهباد بوده و از سال ۲۰۱۹ به اجرا در خواهند آمد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.