21

ژوئن
2019

چگونه یک مجرم جنسی در پیست هاکی استخدام شد؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 194 0سنت جانز – پیتر هویلز ۳۸ ساله، دارای سابقه محکومیت به دلیل ارتکاب جرائم جنسی که به صورت مشروط از زندان آزاد شده بود، در پیست هاکی Double Ice Complex استخدام شد. در حالی که یکی از شرایط تعیین شده از سوی دادگاه برای آزادی مشروط، ممنوعیت حضور وی در اماکن محل تجمع کودکان و نوجوانان می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.