23

مه
2019

چگونه از خود در برابر کلاهبرداری به اسم اداره مالیات محافظت کنیم

Posted By : کاناداهوم/ 310

[ad_1]

تورنتو- با اینکه در ایام تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، استرس و نگرانی بابت تنظیم صحیح مدارک مالیاتی گریبان بسیاری از ما را می گیرد، اما بدترین اتفاق ممکن قربانی شدن در کلاهبرداری های تلفنی است که به اسم اداره مالیات کانادا انجام می شوند. اکثر این کلاهبرداری ها از طریق تماس تلفنی، ارسال ایمیل یا پیامک انجام می شود. کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان بازرس، ضمن کسب اطلاعات شخصی مالیات دهندگان آنها را با تهدید و ارعاب وادار به پرداخت پول می کنند.
دولت کانادا توصیه هایی را برای کمک به شهروندان جهت محافظت از خود در برابر این خلافکاران ارائه کرده است. توجه به آنها 100 درصد مفید می باشد.

[ad_2]