17

ژوئن
2020

چهار اتهام کیفری برای مروان طبارا، نماینده لیبرال مجلس فدرال 

Posted By : کاناداهوم/ 70 0اتاوا- Huffington Post: مروان طبارا، ۳۵ ساله، نماینده لیبرال مجلس از حوزه انتخابی جنوب کیچنر-هسپلر، با دو اتهام حمله خشونت آمیز، یک اتهام ورود غیرقانونی و یک اتهام ایجاد مزاحمت و آزار روبرو شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.