22

ژوئن
2019

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؛ بی اعتنایی دولت فدرال به وضعیت بومیان کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 254 0اتاوا- دولت فدرال که دست و دلبازانه برای کمک مالی به محرومین در سایر کشورهای جهان تلاش می کند، به وضعیت نابسامان اقوام نخستین ساکن کانادا که صاحبان اصلی این سرزمین می باشند، بی اعتنا است. مسلما مشکلات آنها یکشبه یا طی چند سال اخیر ایجاد نشده است، اما سال ها بی توجهی و کوتاهی در حق بومیان بحران را تشدید کرده است. مناطق تحت کنترل بومیان، فاقد ابتدایی ترین امکانات و مسکن مناسب است. اگر به یاد داشته باشید، اقوام ساکن Attawapiskat، واقع در شمال انتاریو که تنها ۲ هزار نفر جمعیت دارد، در یک هفته از آوریل ۲۰۱۶، چندین نوجوان و جوان، از جمله یک کودک ۱۱ ساله را به علت خودکشی از دست داد. طی ۷ ماه قبل از آن نیز، ۱۰۰ نفر از اعضای قبیله جان خود را از دست دادند. در سال ۲۰۱۷، یعنی یک سال پس از اعلام شدن وضعیت اضطراری در منطقه، ساکنان به دلیل نامناسب بودن وضعیت مسکن، از دسترسی به مشاوران روحی و روانی دائمی محروم بودند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.