17

ژوئن
2020

پیوستن سراسر استان به فاز ۲ بازگشایی از ۱۹ ژوئن به جز مناطق تورنتو، پیل و وینزر

Posted By : کاناداهوم/ 72 0به گزارش CP24، داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، گفت: همه محدوده تورنتوی بزرگ و همیلتون به جز تورنتو، و منطقه پیل می توانند از ۱۹ ژوئن وارد فاز ۲ بازگشایی شوند. از جمعه هفته گذشته به رستوران ها، آرایشگاه ها، مراکز خرید، و بسیاری از مشاغل دیگر در ۲۴ منطقه از ۳۴ منطقه استان اجازه بازگشایی داده شد. اما مناطق تورنتو، پیل، و وینزر-اسکس که هنوز شاهد تعداد بالای موارد ابتلا هستند، حداقل یک هفته دیگر باید منتظر بمانند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.