14

مارس
2020

پیش بینی کارشناسان: ابتلای 35 تا 70 درصد از کانادایی ها به کروناویروس

Posted By : کاناداهوم/ 219

[ad_1]

کانادا – National Post: دکتر دیوید فیسمن، اپیدمیولوژیست و پژوهشگر دانشگاه تورنتو و همکارانش الگوی شیوع بیماری را تهیه کرده اند که ابتلای 35 تا 70 درصد از کانادایی ها به کروناویروس را پیش بینی می کند. به گفته ایشان، به بیمارستان های صحرایی و مراکز قرنطینه برای بستری شدن مبتلایان و دور نگه داشتن آنها از سایر بیماران نیاز خواهد بود. 

[ad_2]