29

سپتامبر
2019

پیش بینی وضعیت تغییرات آب و هوایی در سال دو هزار و نوزده

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 100 0کانادا- کارشناسان سازمان ملل متحد اکتبر ۲۰۱۸ هشدار دادند که بشر برای کاهش میزان انتشار کربن و پیشگیری از تغییرات آب و هوایی فاجعه بار تنها ۱۲ سال زمان دارد. متاسفانه نتیجه مطالعات اخیر نشان می دهد که میزان انتشار کربن نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. به همین دلیل کره زمین با بحران جدی روبرو می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.