17

مه
2019

پنج خبر مهم روز با ایران جوان , یکشنبه ۱۰ مارچ ۲۰۱۹

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 166 0پس از مرگ ۱۲ افسر پلیس استانی انتاریو (OPP) در اثر خودکشی، دفتر بازرسی اداری انتاریو، در سال ۲۰۱۲ به این اداره‌ی پلیس دستور داد تا برای جلوگیری از خودکشی در میان اعضای پلیس، تغییراتی کلی در این اداره ایجاد نماید. حالا پلیس می‌گوید اقداماتی انجام داده که دسترسی به درمان بیماریهای روانی را، برای افسران، آسانتر نماید.
گزارش بازرس اداری انتاریو، در سال ۲۰۱۲ نشان داد که که از سال ۱۹۸۹ تا زمان انتشار گزارش، ۳۵ افسر پلیس فعال و بازنشسته، اقدام به خودکشی کرده‌اند که از ۲۳ نفر، که در هنگام انجام وظیفه کشته شده بودند نیز بیشتر بود.
حالا پلیس می‌گوید یک واحد درمانی در داخل پلیس تاسیس کرده که ۲۳ عضو پلیس در آن فعال هستند و کمک‌های مشاوره‌ای، تغذیه‌ای و ورزشی به افسران ارائه می دهند. پلیس همچنین یک نظرسنجی داخلی به راه انداخته تا از وضع روانی و خانوادگی افسران در حال کارش، باخبر شود.


نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.