25

آوریل
2019

پنج خبر مهم روز با ایران جوان – چهارشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۱۹

Posted By : کاناداهوم/ 404

[ad_1]

کارشناسان به دلیل رشد کمتر از انتظار اقتصاد کشور، کاهش ارزش دلار کانادا به 62 سنت آمریکا طی سال جاری را پیش بینی کرده اند. تحلیلگران اقتصادی TD Securities اخیرا کاهش ارزش دلار کانادا به 74 سنت آمریکا را پیش بینی کرده بودند. اما همکاران آنها در Fidelity Investments، سقوط ارزش دلار کانادا به 62 سنت آمریکا را پیش بینی می کنند. این نرخ، با پایین ترین نرخ در سال 2002 برابر است. دیوید وولف تحلیلگر ارشد Fidelity ضمن ارائه برآوردهای سازمان تاکید کرد که ارزش دلار کانادا از سال 2011 به این سو 30 درصد کاهش یافته است.

[ad_2]