25

آوریل
2019

پنج خبر مهم روز با ایران جوان – چهارشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۱۹

Posted By : کاناداهوم/ 285 0کارشناسان به دلیل رشد کمتر از انتظار اقتصاد کشور، کاهش ارزش دلار کانادا به ۶۲ سنت آمریکا طی سال جاری را پیش بینی کرده اند. تحلیلگران اقتصادی TD Securities اخیرا کاهش ارزش دلار کانادا به ۷۴ سنت آمریکا را پیش بینی کرده بودند. اما همکاران آنها در Fidelity Investments، سقوط ارزش دلار کانادا به ۶۲ سنت آمریکا را پیش بینی می کنند. این نرخ، با پایین ترین نرخ در سال ۲۰۰۲ برابر است. دیوید وولف تحلیلگر ارشد Fidelity ضمن ارائه برآوردهای سازمان تاکید کرد که ارزش دلار کانادا از سال ۲۰۱۱ به این سو ۳۰ درصد کاهش یافته است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.