10

مه
2019

پنج خبر مهم روز با ایران جوان – پنج شنبه ۱۴ مارچ ۲۰۱۹

Posted By : کاناداهوم/ 317 0با گرم شدن هوا و رسیدن آن به ۱۰ درجه سانتیگراد در ساعات اولیه بعد از ظهر امروز (۱۴ مارچ)، مسوولین در مورد احتمال جاری شدن سیل در تورنتو هشدار دادند. آنان همچنین رعایت جوانب احتیاط در هنگام تردد در حاشیه رودخانه ها را به دلیل لغزنده بودن زمین توصیه کردند.
Environment Canada برای امروز بارش ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر باران را پیش بینی کرده است. بارندگی از ساعت ۱ بعد از ظهر آغاز شده و تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.