04

مه
2019

پنج خبر مهم روز با ایران جوان – شنبه ۱۶ مارچ ۲۰۱۹

Posted By : کاناداهوم/ 296 0با اینکه بخش هایی از جنوب انتاریو پنجشنبه گذشته از آب و هوای بهاری لذت بردند٬ اما احتمال بارش برف طی این آخر هفته به دلیل افت مجدد دمای هوا وجود دارد. بنابراین به پیش بینی سازمان هواشناسی آمادگی روبرو شدن با چند سانتیمتر برف را داشته باشید. میزان بارش برف در برخی از مناطق شمال انتاریو بین ۵ تا ۸ سانتیمتر پیش بینی شده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.