12

آوریل
2019

پنج خبر مهم روز با ایران جوان – سه شنبه 26 مارچ 2019

Posted By : کاناداهوم/ 353

[ad_1]

در پی پیدا شدن اتومبیلی که از آن در آدم ربایی دانشجوی متمول چینی در مارکام استفاده شد، پلیس تحقیقات خود را بر روی شواهد موجود در داخل اتومبیل متمرکز کرده است.

[ad_2]