06

آوریل
2019

پنج خبر مهم با ایران جوان – شنبه ۳۰ مارچ ۲۰۱۹

Posted By : کاناداهوم/ 306 0به نقل از BlogToronto: استان انتاریو بالاخره با مجاز اعلام شدن عرضه شراب و آبجو در convenience store به کبک، بسیاری از ایالت های آمریکا و تقریبا همه اروپا می پیوندد. ویک فیدلی، وزیر دارایی انتاریو در سخنرانی پنجشنبه گذشته خود اعلام کرد دولت محافظه کار ۱۱ آوریل گسترش عرضه آبجو و شراب در بقالی ها، سوپرمارکت ها و حتی Costco را اعلام خواهد کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.