13

نوامبر
2019

پلیس تورنتو به دنبال استفاده از اسکنرهای تمام قد به جای تفتیش بدنی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 80 0پلیس تورنتو به دنبال استفاده از اسکنرهای تمام قد به جای تفتیش بدنی

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.