08

آگوست
2020

پس از ساخته شدن واکسن ویروس کرونا، کدام گروه ها در اولویت دریافت قرار خواهند گرفت؟

Posted By : کاناداهوم/ 58 0به گزارش سی بی سی نیوز، مسلما روزی که واکسن کووید-۱۹ به بازار بیاید باز هم به تعداد کافی برای همه مردم موجود نخواهد بود. اما در کانادا چه کسانی در اولویت دریافت واکسن قرار خواهند گرفت؟

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.