08

آگوست
2020

پس از ساخته شدن واکسن ویروس کرونا، کدام گروه ها در اولویت دریافت قرار خواهند گرفت؟

Posted By : کاناداهوم/ 133

[ad_1]

به گزارش سی بی سی نیوز، مسلما روزی که واکسن کووید-19 به بازار بیاید باز هم به تعداد کافی برای همه مردم موجود نخواهد بود. اما در کانادا چه کسانی در اولویت دریافت واکسن قرار خواهند گرفت؟

[ad_2]